Komunikat dla użytkowników SKP

W związku ze zbliżającym się terminem upływu ważności certyfikatów dostępowych do SI CEPiK 2.0 jednocześnie dla znacznej liczby Stacji Kontroli Pojazdów w kraju, zwracamy się z prośbą o niezwłoczne rozpoczęcie procesu recertyfikacji i składanie wniosków o odnowienie przedmiotowych certyfikatów. Wcześniejsze wystąpienie z wnioskiem pozwoli rozłożyć w czasie liczbę składanych wniosków i zapewnić możliwie szybką obsługę wszystkich wniosków oraz ciągłość działania Stacji Kontroli Pojazdów.

Powyższa prośba skierowana jest do jednostek w których termin ważności certyfikatów kończy się maksymalnie za 60 dni.

Jednocześnie przypominamy, iż zgodnie z informacją dostępną na niniejszej stronie, od dnia 3 sierpnia 2020 r. nastąpiła zmiana danych adresowych w zakresie rozpatrywania wniosków certyfikacyjnych. Wnioski oraz korespondencję związaną z wydawaniem certyfikatów należy wysyłać bezpośrednio na poniższy adres:

Centralny Ośrodek Informatyki

ul. Gdańska 47/49

90-729 Łódź

Zmianie uległy również dane kontaktowe w sprawach dotyczących certyfikatów.

Z Centrum Certyfikacji COI skontaktować można się obecnie w następujący sposób:

e-mail: cc.coi@coi.gov.pl

tel. (42) 253 54 71.