Komunikat dla SKP w sprawie badań technicznych pojazdów z hakiem/instalacją gazową.

W związku z pojawiającymi się w ostatnim czasie pytaniami środowiska Stacji Kontroli Pojazdów (SKP) w zakresie wykonywania badań technicznych pojazdów wyposażonych w hak bądź instalację gazową, poniżej przedstawiamy krótkie kompendium wiedzy w przedmiotowym zakresie.

Podstawą wykonania badań technicznych pojazdów wyposażonych w hak bądź instalację gazu jest dokument przedstawiony przez właściciela pojazdu na potrzeby przeprowadzenia badania. Na dokumencie diagnosta ma dostępne niezbędne informacje. Dodatkowo informacja o alternatywnym paliwie jest już na dziś dostępna w sekcji danych technicznych pojazdu.  

Badanie dotyczące haka jest badaniem z zakresu „czynności dodatkowych” i w chwili obecnej nie jest przekazywane do CEPiK2.0. Aktualnie w trakcie procesu legislacyjnego jest nowelizacja ustawy Prawo o ruchu drogowym wprowadzająca badania dotyczące haka, jako kolejną kategorię badań dodatkowych. Po wprowadzeniu przepisów, badanie dotyczące haka będzie również przekazywane do CEPiK 2.0 zgodnie z przepisami obligującymi do przekazywania do ewidencji wszystkich badań dodatkowych.

Po przeprowadzeniu badania technicznego pojazdu wyposażonego w hak/instalację gazową, SKP wystawia zaświadczenie, na podstawie którego organ rejestrujący dokonuje wpisu do dowodu rejestracyjnego adnotacji o haku/instalacji gazowej.