Komunikat dla SKP w sprawie opłaty ewidencyjnej

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że 6 czerwca 2023 r. Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 26 maja 2023 r. o zmianie ustawy prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw, która znosi opłatę ewidencyjną.

Powyższa ustawa została opublikowana, co oznacza że za odczyt wskazania drogomierza i przeprowadzone badania techniczne po 1 lipca 2023 r. Stacje Kontroli Pojazdów nie będą pobierały i przekazywały opłaty ewidencyjnej na rachunek funduszu – CEPiK oraz nie będą wysyłać sprawozdania z ww. opłaty ewidencyjnej do Ministerstwa Cyfryzacji.

W związku z powyższym informujemy, że ostatnia opłata ewidencyjna i sprawozdanie powinno zostać przekazane za miesiąc czerwiec 2023 r.