Komunikat dla podmiotów uprawnionych, które uzyskały decyzję o profesjonalnej rejestracji pojazdów.

10 maja 2021 r. Minister Cyfryzacji wydał komunikat w sprawie możliwości prowadzenia wykazu, o którym mowa w art. 80x ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, w systemie teleinformatycznym obsługującym centralną ewidencję pojazdów (http://e-dziennik.mc.gov.pl/legalact/2021/5/).

„Podmiot uprawniony, który uzyskał decyzję o profesjonalnej rejestracji pojazdów jest obowiązany prowadzić wykaz, o którym mowa w art. 80x ust. 1 ustawy – Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2021 r. poz. 450) w systemie teleinformatycznym obsługującym centralną ewidencję pojazdów od dnia 11 lipca 2021 r.”

Informacja dodatkowa:

W celu umożliwienia prowadzenia wykazu Minister Cyfryzacji udostępnia od dnia 11 lipca 2021 r. aplikację www systemu CEPiK2.0 dla podmiotów uprawnionych do profesjonalnej rejestracji. Dostęp do aplikacji wymaga uzyskania certyfikatu przez podmiot uprawniony.

Osoba, która będzie w ramach podmiotu uprawnionego wykonywać czynności związane z prowadzeniem wykazu pojazdów rejestrowanych profesjonalnie powinna wygenerować niezbędne wnioski:

  1. wniosek o certyfikat klucza publicznego dla operatora (na kartę SSL)
  2. wniosek o wydanie certyfikatu dla urządzeń (VPN, PKCS12)

Przedmiotowe wnioski dostępne są na stronie: http://www.cepik.gov.pl/si-cepik-2.0/wniosek-o-certyfikat-klucza-publicznego#/. Wypełniając udostępniony formularz wniosku należy wybrać typ podmiotu „Podmiot profesjonalnej rejestracji” i wskazać, że wniosek dotyczy środowiska produkcyjnego. Do wniosku należy załączyć kopię ważnej decyzji o profesjonalnej rejestracji.

Wypełnione i podpisane wnioski należy przesłać z odpowiednim wyprzedzeniem na adres:

Centralny Ośrodek Informatyki

ul. Gdańska 47/49

90-729 Łódź.

z dopiskiem na kopercie: WNIOSEK SSL/VPN do CEPiK2.0 PPROF

Wnioski podpisane podpisem zaufanym, podpisem osobistym albo certyfikatem kwalifikowanym można przesłać także za pomocą ePUAP na adres skrytki: coi/Skrytka/ESP

Szczegółowe informacje dotyczące certyfikatów, w szczególności wymagania dotyczące kart kryptograficznych, oraz inne znajdują się na stronie cepik.gov.pl, pod linkiem http://www.cepik.gov.pl/si-cepik-2.0/certyfikaty-informacje-ogolne;

Uwaga: warunkiem złożenia wniosku o wydanie certyfikatu i jego pozytywnego rozpatrzenia jest ważna decyzja o profesjonalnej rejestracji. W przypadku gdy decyzja nie jest ważna wniosek o wydanie certyfikatu zostanie odrzucony.

Poniżej do pobrania instrukcja wypełniania wniosku o wydanie certyfikatu.