Komunikat dla organów kontroli ruchu drogowego

Od 5 grudnia kierowcy mogą poruszać się po drogach bez konieczności posiadania przy sobie i okazywania w czasie kontroli wydanego w kraju prawa jazdy. Dane o kierowcy służby sprawdzą w centralnej ewidencji kierowców. 

W przypadku stwierdzenia rozbieżności w danych lub ich braku w ewidencji w czasie kontroli, prosimy o przekazywanie informacji o tych rozbieżnościach na formularzu: „Formularz dla OKRD -  zgłoszenie rozbieżności danych w CEK”, który można znaleźć w sekcji [pliki do pobrania]. Formularz dotyczy służb: Inspekcja Transportu Drogowego, Straż Miejska i Gminna, Straż Graniczna, Służba Celno-Skarbowa, Żandarmeria Wojskowa.

Uwaga: funkcjonariusze Policji postępują zgodnie z wytycznymi otrzymanymi z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji.