IV POSIEDZENIE KOMITETU STERUJĄCEGO PROGRAM CEPIK 2.0

18 stycznia 2017 r. odbyło się czwarte posiedzenie Komitetu Sterującego Program CEPiK 2.0, w którym udział wzięli przedstawiciele: Ministerstwa Cyfryzacji, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwa Sprawiedliwości, Ministerstwa Finansów, Agencji Wywiadu, Centralnego Ośrodka Informatyki, Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych, Instytutu Transportu Drogowego, Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów i Starostwa Powiatowego w Poznaniu.

18 stycznia 2017 r. odbyło się czwarte posiedzenie Komitetu Sterującego Program CEPiK 2.0, w którym udział wzięli przedstawiciele: Ministerstwa Cyfryzacji, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwa Sprawiedliwości, Ministerstwa Finansów, Agencji Wywiadu, Centralnego Ośrodka Informatyki, Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych, Instytutu Transportu Drogowego, Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów i Starostwa Powiatowego w Poznaniu.

Na spotkaniu, które otworzył Przewodniczący Komitetu, została zaprezentowana informacja dotycząca zrealizowanych oraz zaplanowanych działań w obszarze poszczególnych Strumieni.

W okresie od 6 grudnia 2016 r. do 3 stycznia 2017 r. trwała I tura warsztatów legislacyjnych, która pozwoliła na opracowanie projektu nowelizacji ustawy obejmującego następujące zagadnienia:

 • definicja niezgodności;
 • definicja szkody istotnej;
 • aktualizacja zakresu danych przekazywanych przez poszczególne podmioty zobowiązane do CEP;
 • wyłączenie z zakresu danych przekazywanych przez SKP, informacji o badaniu technicznym pojazdów rejestrowanych pojazdy służb;
 • wprowadzenie poprawek „czyszczących” i uzupełnień.

W dniu 3 stycznia została przesłana do interesariuszy pierwsza wersja projektu zmiany ustawy. II tura warsztatów rozpoczęła się 9 stycznia i będzie trwała do 30 stycznia. Przesłanie projektu do interesariuszy zaplanowane jest na 24 stycznia, natomiast 30 stycznia zostanie zorganizowane spotkanie podsumowujące.

W ramach Strumienia Rozwoju Systemu w zakresie integracji CEPiK 2.0 z systemami dziedzinowymi zrealizowano następujące działania:

 • Pozytywnie zweryfikowano 100% scenariuszy testowych na dzień 15.12.2016 r. na bazie 562 przypadków testowych.
 • Poprawiono 191 incydentów zgłoszonych przez HPE w ramach testów, dotyczące integracji aplikacji PWPW z Bazą Centralną CEPiK 2.0.

Do 23.01.2017 r. przygotowanie zostanie środowisko ŚTI i PWPW/HPE. W terminie 23.01.2017 r. – 01.02.2017 r. zaplanowane zostały warsztaty weryfikacji procesów biznesowych organizowane przez PWPW, w zakres których wchodzą:

 • Integracja systemów w zakresie Pojazd; Kierowca; Kierowca i PKK; Portal Starosty; WORD i PKK
 • Prezentacja integracji systemów w zakresie Pojazd, Kierowca oraz PKK

W ramach e-usługi „Sprawdź punkty karne” zakończone zostały poniższe zadania:

 • 23.12.2016 r. – udostępnienie bazy testowej przez KGP
 • 30.12.2016 r. – ustalenie biznesowego zakresu dotyczącego punktów karnych
 • 3.01.2017 r. – potwierdzenie przez KGP technicznych możliwości realizacji punktów karnych
 • 12.01.2017 r. – zatwierdzenie procedurę przekazywania kopii danych z KSIP do CEK
 • 12.01.2017 r. – zatwierdzenie szczegółowego harmonogramu (MC, KGP, COI).

Planowane działania zakładają:

 • do 25.01.2017 r. – omówienie scenariuszy testowych i planu testów
 • 06.02.2017 r. – 09.02.2017 r. – prezentacja rozwiązania
 • 09.02.2017 r. – 28.02.2017 r. – testy UAT

Trwają przygotowania do pierwszej próbnej migracji, planowanej na luty 2017 r.:

 • zdefiniowano zakres ilościowej weryfikacji migracji (17 zagadnień/zapytań SQL do wprowadzenia dla CEP)
 • przygotowano większość transformat dla CEP w zakresie weryfikacji ilościowej
 • ustalono terminy na przygotowanie pozostałych transformat tj. homologacja, UFG, Zastawy, Blokady;
 • określono termin na przygotowanie zapytań po stronie MC
 • uzgodniono podejście do realizacji próbnych migracji.

Następne spotkanie zostało zaplanowane na I połowę lutego 2017 r.