Inne informacje prawne dotyczące SI CEPiK

W niniejszym artukule znajdziesz ustawy dotyczące centralnej ewidenji pojazdów oraz centralnej ewidencji kierowców. 

Inne informacje prawne dotyczące SI CEPiK

Regulacje dotyczące centralnej ewidenji pojazdów oraz centralnej ewidencji kierowców znajdują się również w następujących ustawach:

  • Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 227, poz. 1367, z późn. zm.).
  • Ustawa z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. Nr 25, poz. 202, z późn. zm.).
  • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, tj. z późn. zm.).
  • Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1265, tj., z późn. zm.)

Informacje na temat nowelizacji powyższych ustaw znajdziesz na stronie Sejmu RP.