Gdańskie spotkanie z Wydziałami Komunikacji Starostw Powiatowych

14 lutego w Gdańsku odbyło się kolejne spotkanie z cyklu pięciu konferencji dedykowanych dla pracowników Wydziałów Komunikacji poświęcone tematyce wdrożenia nowego systemu informatycznego CEPiK 2.0. W pierwszych dwóch spotkaniach wzięło udział 170 urzędników. Do Gdańska przyjechało 46 urzędników z województw: pomorskiego, warmińsko-mazurskiego i kujawsko-pomorskiego.

14 lutego w Gdańsku odbyło się kolejne spotkanie z cyklu pięciu konferencji dedykowanych dla pracowników Wydziałów Komunikacji poświęcone tematyce wdrożenia nowego systemu informatycznego CEPiK 2.0. W pierwszych dwóch spotkaniach wzięło udział 170 urzędników. Do Gdańska przyjechało 46 urzędników z województw: pomorskiego, warmińsko-mazurskiego i kujawsko-pomorskiego.

konferencja_gdansk

Podobnie jak w Warszawie i Opolu, zebrani w Gdańsku urzędnicy aktywnie uczestniczyli w wydarzeniu, zadając wiele pytań. Większość z nich powtarzała się, ale pojawiały się także nowe wątki dotyczące m.in.:

  • czy podmioty zobowiązane ustawą do wprowadzania danych do CEPiK będą wprowadzać te dane bezpośrednio czy nadal za pośrednictwem Starostw (np. sądy, komornicy sądowi);
  • wprowadzania do CEPiK informacji o orzeczeniach lekarskich;
  • jak szybko informacja o mandacie będzie widoczna w systemie CEPiK;
  • wprowadzania do CEPiK danych o zatrzymaniu prawa jazdy;
  • wprowadzania do CEPiK danych o wydanej decyzji administracyjnej.

konferencja_gdansk

Przedstawiciele MC, COI, PWPW oraz HP starali się odpowiadać na każde postawione pytanie i wyjaśniać wszelkie wątpliwości. Uczestnicy zostali także zaproszeni do bezpośrednich kontaktów mailowych i telefonicznych z poszczególnymi instytucjami.

W najbliższych dniach kolejne spotkania z Wydziałami Komunikacji Starostw Powiatowych:

  • Kraków – 23.02.2017 r. (woj. świętokrzyskie, małopolskie, podkarpackie);
  • Poznań – 28.02.2017 r. (woj. wielkopolskie, zachodniopomorskie, lubuskie).