E-usługa „Historia Pojazdu” poszerzona o auta sprowadzane

Od 15 grudnia 2017 r. nabywcy i posiadacze aut importowanych z rynku wtórnego USA, Kanady oraz wybranych krajów europejskich mogą sprawdzić ich przeszłość na portalu historiapojazdu.gov.pl. Aktualnie widoczne są pojazdy sprowadzone i zarejestrowane w Polsce. W styczniu 2018 r. usługa zostanie rozszerzona o auta, które jeszcze nie znalazły się w Centralnej Ewidencji Pojazdów, a np. już są oferowane do sprzedaży.

Kolejna e-usługa dzięki CEPiK 2.0
To kolejne udogodnienie dla obywateli w ramach Programu CEPiK 2.0. Usługa jest dostępna całkowicie za darmo. Jeśli wybrany pojazd jest w bazie, użytkownik w zakładce „Dane zagraniczne” zobaczy informacje w siedmiu kategoriach:

 • Kradzież
 • Złomowanie
 • Powypadkowy
 • Uszkodzony
 • Przekręcony licznik
 • Niedopuszczony do ruchu
 • Służył jako taxi

W przypadku potwierdzenia danej kategorii, pojawi się alert zaznaczony czerwonym ostrzegawczym symbolem. Jeżeli nie stwierdzono alertu, będzie to oznaczone symbolem. Natomiast jeśli pojazdu nie ma w bazie, wyświetli się stosowna informacja tekstowa.

Obecnie w ewidencji dostępne są auta pochodzące z wybranych krajów europejskich (m.in. z Francji, Holandii, Włoch, Szwecji, Czech) a także z USA i Kanady. W sumie to 20 rynków, z których dziś pochodzi blisko 4,5 mln aut zarejestrowanych w Polsce. W przyszłości możliwe jest rozszerzenie usługi o kolejne kraje, w tym m.in. o Niemcy.

Niebawem nowa odsłona Historii Pojazdu  
W styczniu Historia Pojazdu będzie rozszerzona o pojazdy, których nie ma w bazie CEPiK (czyli nie są jeszcze zarejestrowane na terenie Polski), co będzie wymagało logowania się do systemu za pomocą profilu zaufanego (eGO). Bez logowania (wystarczy numer VIN pojazdu oraz data pierwszej rejestracji) nadal dostępne będą informacje o wszystkich zarejestrowanych pojazdach:

 • dane techniczne (pojemność i moc silnika, rodzaj paliwa)
 • terminy obowiązkowych badań technicznych, które przechodził pojazd, w tym informację, czy posiada aktualne badanie
 • odczyt licznika, zarejestrowany podczas badań technicznych (informacje o odczycie licznika są gromadzone od początku 2014 roku)
 • informację, czy posiada ważne obowiązkowe ubezpieczenie OC
 • liczbę właścicieli i województwo rejestracji
 • informację, czy pojazd był własnością firmy/organizacji, czy osoby prywatnej
 • informację, czy pojazd nie jest oznaczony obecnie w bazie jako kradziony

Serwis Historiapojazdu.gov.pl cieszy się ogromną popularnością od dnia uruchomienia w czerwcu 2014 r. Codziennie tysiące potencjalnych nabywców aut używanych weryfikuje ich przeszłość.