Cykl konferencji dla Komorników Sądowych oraz Straży Miejskich i Gminnych

Ministerstwo Cyfryzacji przy współpracy z Centralnym Ośrodkiem Informatyki na przełomie maja 
i czerwca prowadzi cykl konferencji dla Komorników Sądowych oraz Straży Miejskich i Gminnych 
w zakresie programu CEPIK 2.0.

Ministerstwo Cyfryzacji przy współpracy z Centralnym Ośrodkiem Informatyki na przełomie maja i czerwca
prowadziło cykl konferencji dla Komorników Sądowych oraz Straży Miejskich i Gminnych w zakresie programu CEPIK 2.0.

Pierwsze spotkanie dla uczestników z województw: łódzkiego, mazowieckiego, podlaskiego, lubelskiego i warmińsko–mazurskiego odbyło się w dniach 18-19 maja 
w Warszawie, drugie w dniu 1 czerwca w Krakowie dla województw: dolnośląskiego, opolskiego, śląskiego, małopolskiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego, trzecie spotkanie zorganizowano w dniu 8 czerwca w Bydgoszczy dla województw: kujawsko–pomorskiego, pomorskiego, zachodniopomorskiego, wielkopolskiego i lubuskiego.

Podczas konferencji przedstawiciele MC i COI omawiali status prac w poszczególnych strumieniach Programu CEPIK 2.0 zaprezentowali zakres funkcjonalności aplikacji
www do udostępniana danych oraz przybliżyli sposoby dostępu do systemu CEPIK 2.0 wraz z omówieniem zagadnień dotyczących certyfikatów produkcyjnych.

Poniżej zamieszczone są materiały z przedmiotowych konferencji.