5 czerwca w Toruniu i 6 czerwca w Gdańsku br. odbyły się seminaria dla SKP

5 czerwca w Toruniu i 6 czerwca w Gdańsku br. odbyły się kolejne seminaria szkoleniowe zorganizowane przez Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP Oddział w Krośnie,
w których uczestniczyli przedstawiciele Ministerstwa Cyfryzacji.

5 czerwca w Toruniu i 6 czerwca w Gdańsku br. odbyły się kolejne seminaria szkoleniowe zorganizowane przez Stowarzyszenie
Inżynierów i Techników Komunikacji RP Oddział w Krośnie, w których uczestniczyli przedstawiciele Ministerstwa Cyfryzacji.
To już ostatnie z cyklu 15 zaplanowanych.

Spotkanie poświęcone było tematyce i zagadnieniom dotyczącym Stacji Kontroli Pojazdów  i ich dostosowaniu do systemu
CEPiK 2.0. Podczas konferencji spotykają się przedstawiciele oraz właściciele Stacji Kontroli Pojazdów mając okazję do
nawiązania kontaktów oraz wymiany doświadczeń. Na konferencjach zostały przedstawione najważniejsze informacje
dla Stacji Kontroli Pojazdów. Przedstawiono jakie są możliwości podłączenia SKP do systemu CEPIK 2.0.
Zaprezentowano również najistotniejsze informacje dotyczące certyfikatów produkcyjnych umożliwiających dostęp
do systemu CEPiK 2.0. Omówiony został zaktualizowany harmonogram i zakres prac Programu CEPIK 2.0.
Przedstawiciele Ministerstwa Cyfryzacji starali się odpowiadać na każde postawione pytanie i wyjaśniać wszelkie wątpliwości.