Platforma szkoleniowa systemu CEPiK 2.0

Szkolenia kierowane są do wszystkich użytkowników korzystających z aplikacji CEPiK 2.0 udostępnionych przez MC/COI. Bieżące informacje na temat szkoleń można znaleźć także w dziale „Aktualności”. 

Czytaj więcej >>

O szkoleniach

Wdrożenie systemu CEPIK2.0 to ogromna zmiana w sposobie pracy wielu instytucji publicznych. Trzeba się do niej solidnie przygotować. Wiemy o tym i dlatego stworzyliśmy rozbudowany program szkoleń i wsparcia dla wszystkich użytkowników, którzy będą korzystać z udostępnionych przez MC/COI aplikacji CEPIK 2.0. Dzięki szkoleniom każdy użytkownik aplikacji CEPIK2.0 będzie mógł bez obaw wykonywać wszystkie zadania.

Kogo szkolimy?
Szkolenie kierowane jest do wszystkich użytkowników, którzy będą korzystać z udostępnionych przez MC/COI aplikacji CEPIK 2.0., czyli do użytkowników z całej Polski. Zakres merytoryczny – zgodnie z założeniami aplikacji CEPIK2.0 – będzie dostosowany do potrzeb konkretnych grup użytkowników i odpowiadający obowiązkom, które są im powierzone.

Z czego szkolimy?
Szkolenie będzie koncentrowało się na ćwiczeniach praktycznych  realizowanych w bezpiecznym, szkoleniowym środowisku aplikacji CEPIK2.0. Ponieważ celem szkoleń jest umożliwienie użytkownikom bezstresowego podjęcia pracy od momentu wdrożenia Systemu CEPIK2.0, największą wagę przykładamy do ćwiczeń w aplikacji CEPIK2.0. Dzięki temu będzie  można przećwiczyć nowy sposób obsługiwania programu, a także poznać nowe  mechanizmy i procedury.

Jak szkolimy?
Ze względu na harmonogram projektu oraz w celu uniknięcia narażania na dodatkowe koszty lub destabilizację pracy szkolenia zostały podzielone na dwie części i będą prowadzone w  tzw. systemie liderskim. Wydelegowane osoby (liderzy) otrzymają przygotowanie merytoryczne i metodyczne podczas szkoleń stacjonarnych w Warszawie, co pozwoli im przekazać wiedzę pozostałym pracownikom w swoich jednostkach. Natomiast wszyscy pozostali użytkownicy nowego Programu CEPIK2.0 odbędą szkolenia online, na specjalnie przygotowanej platformie e-learningowej, na której umieszczone zostaną przystępne materiały pomagające opanować obsługę aplikacji. Wszyscy użytkownicy uzyskają także dostęp do środowiska szkoleniowego aplikacji, w którym będą mogli spokojnie opanować jej obsługę.

Do tej pory odbyły się:

SZKOLENIA LIDERSKIE - CENTRALNA EWIDENCJA POJAZDÓW
Gdzie - Warszawa
Kiedy - Wrzesień 2017 roku.
Kto - Lider - osoba wskazana przez przełożonego swojej jednostki, pracująca w programie CEPIK2.0.

Podsumowanie szkoleń w ramach II etapu wdrożeniowego CEPiK 2.0: [T U T A J]

Szkolenia planowane:

SZKOLENIA LIDERSKIE - CENTRALNA EWIDENCJA KIEROWCÓW
Gdzie - Warszawa
Kiedy - w 2018 roku.
Kto - Lider - osoba wskazana przez przełożonego swojej jednostki, pracująca w programie CEPIK2.0.

Szkolenia online:

SZKOLENIA ONLINE - PLATFORMA E-LEARNING ORAZ APLIKACJA CEPIK2.0
Gdzie – dostęp zdalny przez Internet na podstawie certyfikatu produkcyjnego
Kiedy – od listopada 2017 roku
Kto – wszyscy użytkownicy otrzymają dostęp do platformy e-learning, na której znajdą się materiały edukacyjne w postaci dokumentów. Liczba materiałów zostanie przystosowana do zakresu obowiązków każdego użytkownika.