Platforma szkoleniowa systemu CEPiK 2.0

Platforma ma służyć nauce obsługi aplikacji do udostępniania danych i zgłaszania naruszeń. Dzięki platformie  użytkownicy systemu będą mogli zapoznać się z aplikacjami w wersji testowej.

Czytaj więcej >>

O szkoleniach

Wprowadzenie Programu CEPIK2.0 to ogromna zmiana w sposobie pracy wielu instytucji publicznych. Trzeba się do niej solidnie przygotować. Wiemy o tym i dlatego stworzyliśmy rozbudowany program szkoleń i wsparcia dla wszystkich użytkowników, którzy będą korzystać z udostępnionych przez MC/COI aplikacji CEPIK 2.0. Dzięki szkoleniom każdy użytkownik aplikacji CEPIK2.0 będzie mógł bez obaw wykonywać wszystkie zadania.

Kogo szkolimy?

Szkolenie kierowane jest do wszystkich użytkowników, którzy będą korzystać z udostępnionych przez MC/COI aplikacji CEPIK 2.0., czyli do użytkowników z całej Polski. Zakres merytoryczny – zgodnie z założeniami aplikacji CEPIK2.0 – będzie dostosowany do potrzeb konkretnych grup użytkowników i odpowiadający obowiązkom, które są im powierzone.

Z czego szkolimy?

Szkolenie będzie koncentrowało się na ćwiczeniach praktycznych  realizowanych w bezpiecznym, szkoleniowym środowisku aplikacji CEPIK2.0. Ponieważ celem szkoleń jest umożliwienie użytkownikom bezstresowego podjęcia pracy od momentu wdrożenia Systemu CEPIK2.0, największą wagę przykładamy do ćwiczeń w aplikacji CEPIK2.0. Dzięki temu będzie  można przećwiczyć nowy sposób obsługiwania programu, a także poznać nowe  mechanizmy
i procedury.

Jak szkolimy?

Ze względu na harmonogram projektu oraz w celu uniknięcia narażania na dodatkowe koszty  lub destabilizację pracy szkolenia zostały podzielone na dwie części i będą prowadzone w  tzw. systemie liderskim. Wydelegowane osoby (liderzy) otrzymają przygotowanie merytoryczne i metodyczne podczas szkoleń stacjonarnych w Warszawie, co pozwoli im przekazać wiedzę pozostałym pracownikom w swoich jednostkach. Natomiast wszyscy pozostali użytkownicy nowego Programu CEPIK2.0 odbędą szkolenia online, na specjalnie przygotowanej platformie
e-learningowej, na której umieszczone zostaną przystępne materiały pomagające opanować obsługę aplikacji. Wszyscy użytkownicy uzyskają także dostęp do środowiska szkoleniowego aplikacji, w którym będą mogli spokojnie opanować jej obsługę.


SZKOLENIA LIDERSKIE CENTRALNA EWIDENCJA POJAZDÓW

Gdzie - Warszawa

Kiedy - Wrzesień 2017 roku.

Kto – Lider to osoba wskazana przez przełożonego swojej jednostki, pracująca w programie CEPIK2.0.
Osoba ta weźmie udział w jednodniowym szkoleniu.


SZKOLENIA LIDERSKIE CENTRALNA EWIDENCJA KIEROWCÓW

Gdzie - Warszawa

Kiedy - od stycznia do końca czerwca 2018 roku.

Kto – Lider to osoba wskazana przez przełożonego swojej jednostki, pracująca w programie CEPIK2.0.
Osoba ta weźmie udział w jednodniowym szkoleniu.


SZKOLENIA ONLINE – PLATFORMA E-LEARNING ORAZ APLIKACJA CEPIK2.0

Gdzie – dostęp zdalny przez Internet na podstawie certyfikatu produkcyjnego

Kiedy – od listopada 2017 roku

Kto – wszyscy użytkownicy otrzymają dostęp do platformy e-learning, na której znajdą się materiały edukacyjne
w postaci dokumentów. Liczba materiałów zostanie przystosowana do zakresu obowiązków każdego użytkownika.