API dla Centralnej ewidencji pojazdów i kierowców (API do CEPiK)

Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (CEPiK) gromadzi dane o pojazdach zarejestrowanych w Polsce oraz o osobach uprawnionych do kierowania pojazdami. Skorzystaj z interfejsu programistycznego aplikacji (API), dzięki któremu uzyskasz bezpłatny dostęp do wybranych danych zgromadzonych w CEPiK.

Osoby niezaawansowane mogą korzystać z API poprzez interaktywne strony opisujące API lub poprzez różne aplikacje tworzone przez użytkowników (możesz je znaleźć m.in. na portalu dane.gov.pl). Budowa interfejsu API do CEPiK została zrealizowana w ramach projektu „Otwarte Dane – Dostęp, Standard, Edukacja” w ramach programu operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020r.

Dane z CEPiK można wykorzystywać do celów komercyjnych i niekomercyjnych.
W obu przypadkach musisz poinformować o źródle wytworzenia i pozyskania informacji.

Skorzystaj z API

Co sprawdzisz?

Dane pojazdów

Dane pojazdów z Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców, które zawierają ponad 60 parametrów, takich jak m.in. : marka, model, rok produkcji, czy data pierwszej rejestracji w kraju. Pełna lista pól wraz z opisami jest dostępna w dokumentacji pod adresem:

Dane pojazdów - https://api.cepik.gov.pl/doc Ikona Dane pojazdów

Wartości słownikowe

Korzystanie z API będzie łatwiejsze dzięki usłudze udostępniającej wartości słownikowe dla wybranych pól, po których możesz dowolnie sortować/filtrować dane pojazdów. Usługa jest dostępna pod adresem:

Wartości słownikowe - https://api.cepik.gov.pl/slowniki Ikona Wartości słownikowe

Inne informacje

API udostępnia również dodatkowe informacje na temat aktualnej wersji i statystyk jego użytkowania. Wszystkie dostępne usługi opisane są w dokumentacji pod adresem:

Inne informacje - https://api.cepik.gov.pl/doc Ikona Inne informacje

Kiedy możesz to sprawdzić?

W dowolnym momencie. Żądane dane dostępne są chwilę po wysłaniu zapytania.

Ile zapłacisz?

Nic. Usługa jest bezpłatna.

Jak pobrać dane pojazdów?

Aby uzyskać dane pojazdów z bazy CEPiK wystarczy skorzystać z usługi "/pojazdy", która przyjmuje co najmniej dwa następujące parametry:

 • województwo - kod teryt województwa, w którym zarejestrowany jest pojazd lub w przypadku pojazdów wyrejestrowanych był ostatnio zarejestrowany.
 • data-od - data w formacie YYYYMMDD. Parametr określa datę początkową okresu pierwszej lub ostatniej rejestracji w kraju (domyślnie pierwszej), dla którego zostaną udostępnione informacje o pojazdach. Datę końca okresu możemy określić za pomocą parametru data-do.

Przykład: Jak skorzystać z usługi aby uzyskać informację o pojazdach z województwa Mazowieckiego zarejestrowanych w Polsce po raz pierwszy po 1 stycznia 2018r.: https://api.cepik.gov.pl/pojazdy?wojewodztwo=14&data-od=20180101

Wszystkie możliwe parametry usług znajdziesz w naszej dokumentacji.

Pliki: Możesz też pobrać gotowe pliki zawierające dane pojazdów w formacie CSV. Są one generowane dla każdego województwa i dostępne pod adresem: https://api.cepik.gov.pl/pliki.

Co należy jeszcze wiedzieć?

 • Limit wywołań:
  API ma pewne ograniczenia związane z limitem wywołań. Obecna wartość limitu to 20 wywołań na 1 sekundę, jednak nie więcej niż 100 na minutę. Jeśli przekroczysz tę ilość zostanie zwrócony błąd - w takiej sytuacji należy chwilę odczekać i zmniejszyć częstotliwość zapytań.
 • Czarna lista:
  W przypadku podejrzenia ataku DDOS Twój adres IP może trafić na "czarną listę" czyli listę adresów, które są ignorowane przez API.
  Uwaga: Jeżeli potrzebujesz większych limitów lub uważasz, że niesłusznie trafiłeś na czarną listę napisz do nas. Dane kontaktowe znajdziesz niżej.

Dodatkowe informacje

 • Dokumentacja:
  Dokumentacja wraz z opisami wszystkich pól, modeli i parametrów jest dostępna pod adresem: https://api.cepik.gov.pl/doc.
 • Aktualizacja danych
  Przez API udostępniana jest kopia danych CEPiK. Udostępniane dane są aktualizowane co tydzień.
  Żeby sprawdzić, z którego dnia pochodzą dane, zobacz pole dateModified w sekcji meta zwracanego komunikatu. W polu updateBase znajdziesz przewidywaną datę kolejnej aktualizacji. Możesz sprawdzić te daty przykładowo w liście pojazdów z województwa małopolskiego.

Dane kontaktowe

Jeśli potrzebujesz więcej informacji, masz pomysł na dalszy rozwój API lub chcesz zgłosić błąd, proszę skontaktuj się z nami pod adresem: apicepik@mc.gov.pl.