Aktualności

Filtruj aktualności
 • Podprojekt „Integracja” – drugie spotkanie z interesariuszami CEPiK Grupy 1

  17/03/2016

  1 marca odbyło się drugie spotkanie Komitetu Sterującego producentów oprogramowania dla Stacji Kontroli Pojazdów (SKP) w ramach podprojektu Integracja  z CEPIK 2.0 na którym obecni byli przedstawiciele Ministerstwa Cyfryzacji, Wykonawcy systemu - Centralnego Ośrodka Informatyki oraz producenci oprogramowania tworzonego dla SKP.

  Na spotkaniu przedstawiony został stan zaawansowania prac w zakresie integracji oprogramowania dla SKP z systemem CEPiK 2.0. Najbardziej zaawansowany w procesie przygotowania oprogramowania producent ocenił stan prac na 75%, natomiast ogólny stopień zaawansowania prac integracyjnych z systemem CEPIK 2.0. w tej grupie oceniono na około 30%.  

  W drugiej części spotkania do uczestników dołączył przedstawiciel Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa i rozpoczęto panel dyskusyjny podczas którego omawiane były problemy z którymi spotykają się Producenci, w szczególności problematyczne z punktu widzenia Producentów kwestie prawne.  

  Następne spotkanie Komitetu planowane jest 29 marca 2016 r.

 • Podprojekt „Integracja” – pierwsze spotkania z interesariuszami CEPiK

  14/02/2016

  19, 20 i 21 stycznia 2016 roku odbyły się pierwsze spotkania dotyczące integracji z CEPiK 2.0 dla trzech grup:

  - G1  producenci oprogramowania dla Stacji Kontroli Pojazdów.

  - G2  Policja, Główny Inspektorat Transportu Drogowego, Ministerstwo Sprawiedliwości/Prokuratura Generalna, Żandarmeria Wojskowa, Instytut Transportu Drogowego, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Transportowy Dozór Techniczny

  - G3  Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Centralne Biuro Antykorupcyjne, Służba Kontrwywiadu Wojskowego, Służba Wywiadu Wojskowego, Agencja Wywiadu, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Ministerstwo Finansów, Biuro Ochrony Rządu, Straż Graniczna.

  Na spotkaniach powołano Komitety ds. Integracji, w skład których wchodzą przedstawiciele Ministerstwa Cyfryzacji, Centralnego Ośrodka Informatyki oraz poszczególnych grup. Podczas spotkań przedstawiono stan realizacji projektu CEPiK 2.0, cel i zasady podprojektu „Integracja” oraz proponowany harmonogram prac. Zaproszeni interesariusze, w ramach swoich grup, przedstawili stan zaawansowania prac integracyjnych.

  Kolejne spotkania są zaplanowane na:

  - 1 marca 2016 roku – dla G1,

  - 22 marca 2016 roku – dla G2,

  - 5 kwietnia 2016 roku – dla G3.

  Celem podprojektu „Integracja” jest wsparcie grup w procesie integracji z systemem CEPiK 2.0, a najważniejszymi zadaniami podczas jego pierwszego etapu są:

  - organizacja dostępu do środowiska testów integracyjnych (STI),

  - uruchomienie prac integracyjnych,

  - monitorowanie całego procesu integracji, m.in. na podstawie raportów stworzonych przez interesariuszy.

  Produkcyjne uruchomienie systemu CEPiK 2.0 zaplanowane jest na 1 stycznia 2017 roku.

  Producentów oprogramowania dedykowanego dla Stacji Kontroli Pojazdów, Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego lub Ośrodków Kształcenia Kierowców, którzy do tej pory nie zgłosili się do ministerstwa i nie wystąpili o dostęp do STI prosimy o kontakt z biurem CEPiK 2.0: biurocepik2.0@mswia.gov.pl

   

 • CEPiK w Ministerstwie Cyfryzacji

  12/01/2016

  1 stycznia 2016 r. weszła w życie ustawa o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz innych ustaw (Dz. U. 2015, poz. 2281), na mocy której administratorem danych i informacji zgromadzonych w centralnej ewidencji pojazdów i centralnej ewidencji kierowców został minister właściwy do spraw informatyzacji..

  Do resortu cyfryzacji z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji (z działu sprawy wewnętrzne) przeniesione zostały sprawy związane z prowadzeniem rejestrów państwowych, w tym centralnych ewidencji: pojazdów, kierowców i posiadaczy kart parkingowych.

  Zadania związane z funkcjonowaniem ww. ewidencji oraz systemu informatycznego CEPiK wykonuje Departament Ewidencji Państwowych Ministerstwa Cyfryzacji.

  Dysponenetem funduszu celowego CEPiK jest Minister Cyfryzacji.