Aktualności

Filtruj aktualności
 • Podprojekt Integracja - trzecie spotkanie z interesariuszami CEPiK Grupy 3

  29/06/2016

  6 maja br. odbyło się trzecie spotkanie komitetu sterującego grupy 3 podprojektu Integracja.

  W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Komendy Głównej Straży Granicznej, Centralnego Biura Antykorupcyjnego i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, a także przedstawiciele Ministerstwa Cyfryzacji i Centralnego Ośrodka Informatyki.

  Podczas spotkania podsumowano poziom dotychczasowej integracji z systemem CEPiK 2.0, oszacowany na podstawie przesyłanych raportów. Najbardziej zaawansowaną instytucją jest CBA, które przetestowało większość usług udostępniania.
  Ogólny poziom integracji w grupie 3 oceniony został na 52%.

  W dalszej części spotkania omówiono problemy, wskazywane przez integrujące się instytucje oraz planowane działania usprawniające.

  Następnie przedstawiono harmonogram IV fazy integracji, polegającej na przetestowaniu połączenia ze środowiskiem produkcyjnym. Aby to uczynić, należy posiadać certyfikat produkcyjny. Wyjaśniono też, że wnioski o certyfikaty wraz z dokładną instrukcją postępowania są dostępne na portalu www.cepik.gov.pl.

  Ostatnia część spotkania poświęcona była na przedstawienie stanu integracji po stronie interesariuszy oraz na pytania i odpowiedzi.

  Kolejne spotkanie komitetu sterującego tej grupy zaplanowane jest na 31 maja.

 • Podprojekt Integracja – czwarte spotkanie z interesariuszami CEPiK Grupy 1

  02/06/2016

  26 kwietnia br. odbyło się czwarte spotkanie komitetu sterującego grupy 1 podprojektu Integracja.

  Na spotkaniu obecni byli przedstawiciele Zamawiającego - Ministerstwa Cyfryzacji oraz Wykonawcy systemu - Centralnego Ośrodka Informatyki a także przedstawiciele producentów oprogramowania tworzonego dla Stacji Kontroli Pojazdów.

  Podczas spotkania podsumowano poziom dotychczasowej integracji z systemem CEPiK 2.0, oszacowany na podstawie przesyłanych raportów statusowych. Ogólny postęp prac integracyjnych w tej grupie został oceniony na 62%. Najbardziej zaawansowanym producentem jest  firma Japa Software, która przetestowała wszystkie dostępne metody w obrębie usług udostępnionych dla podmiotów SKP.

  W drugiej części spotkania uczestnikom zaprezentowany został harmonogram pilotażu weryfikacji połączenia z SI CEPiK 2.0.  Zakłada się, że pilotaż będzie trwał około miesiąca. Planowane jest jeszcze jedno spotkanie komitetu sterującego grupy 1,  odbędzie się ono po zakończeniu pilotażu. 

 • Podprojekt Integracja - trzecie spotkanie z interesariuszami CEPiK Grupy 2.

  21/04/2016

  19 kwietnia br. odbyło się trzecie spotkanie komitetu sterującego grupy 2 podprojektu Integracja.

  W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele: Komendy Głównej Policji, Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego, Prokuratury Krajowej, Ministerstwa Sprawiedliwości, Instytutu Transportu Samochodowego oraz Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

  Na spotkaniu podsumowano stan integracji uczestników z systemem CEPiK 2.0, oceniany na podstawie przesyłanych przez instytucje raportów statusowych. Najbardziej zaawansowaną jednostką jest KGP. Pozostałe instytucje są na bardzo wczesnym etapie prac związanych z testowaniem. Ogólny poziom integracji całej grupy 2 został oceniony na 20%.

  Ustalono także, że dwie instytucje: Żandarmeria Wojskowa i Transportowy Dozór Techniczny będą łączyć się z CEPiK 2.0 za pośrednictwem rozwiązań dostarczanych przez MC/COI i przechodzą do grupy dedykowanej dla Interesariuszy korzystających z aplikacji (G4).

  W drugiej części spotkania omówiono sugestie i problemy zgłaszane przez uczestników.

  MC/COI przedstawiło działania usprawniające proces integracji: modyfikację sposobu wdrażania zmian na środowisko testowe (zmiany będą wprowadzane raz w tygodniu) oraz zmianę podejścia do  wytwarzania dokumentacji – co zapewni większą jej rzetelność. Poinformowano także, że w drugiej połowie kwietnia uruchomiona zostanie możliwość elektronicznego składnia wniosków o certyfikaty do środowiska produkcyjnego.

  Kolejne spotkanie tej grupy planowane jest na 17 maja.