Aktualności

Filtruj aktualności
 • Podprojekt Integracja – czwarte spotkanie z interesariuszami CEPiK Grupy 1

  02/06/2016

  26 kwietnia br. odbyło się czwarte spotkanie komitetu sterującego grupy 1 podprojektu Integracja.

  Na spotkaniu obecni byli przedstawiciele Zamawiającego - Ministerstwa Cyfryzacji oraz Wykonawcy systemu - Centralnego Ośrodka Informatyki a także przedstawiciele producentów oprogramowania tworzonego dla Stacji Kontroli Pojazdów.

  Podczas spotkania podsumowano poziom dotychczasowej integracji z systemem CEPiK 2.0, oszacowany na podstawie przesyłanych raportów statusowych. Ogólny postęp prac integracyjnych w tej grupie został oceniony na 62%. Najbardziej zaawansowanym producentem jest  firma Japa Software, która przetestowała wszystkie dostępne metody w obrębie usług udostępnionych dla podmiotów SKP.

  W drugiej części spotkania uczestnikom zaprezentowany został harmonogram pilotażu weryfikacji połączenia z SI CEPiK 2.0.  Zakłada się, że pilotaż będzie trwał około miesiąca. Planowane jest jeszcze jedno spotkanie komitetu sterującego grupy 1,  odbędzie się ono po zakończeniu pilotażu. 

 • Podprojekt Integracja - trzecie spotkanie z interesariuszami CEPiK Grupy 2.

  21/04/2016

  19 kwietnia br. odbyło się trzecie spotkanie komitetu sterującego grupy 2 podprojektu Integracja.

  W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele: Komendy Głównej Policji, Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego, Prokuratury Krajowej, Ministerstwa Sprawiedliwości, Instytutu Transportu Samochodowego oraz Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

  Na spotkaniu podsumowano stan integracji uczestników z systemem CEPiK 2.0, oceniany na podstawie przesyłanych przez instytucje raportów statusowych. Najbardziej zaawansowaną jednostką jest KGP. Pozostałe instytucje są na bardzo wczesnym etapie prac związanych z testowaniem. Ogólny poziom integracji całej grupy 2 został oceniony na 20%.

  Ustalono także, że dwie instytucje: Żandarmeria Wojskowa i Transportowy Dozór Techniczny będą łączyć się z CEPiK 2.0 za pośrednictwem rozwiązań dostarczanych przez MC/COI i przechodzą do grupy dedykowanej dla Interesariuszy korzystających z aplikacji (G4).

  W drugiej części spotkania omówiono sugestie i problemy zgłaszane przez uczestników.

  MC/COI przedstawiło działania usprawniające proces integracji: modyfikację sposobu wdrażania zmian na środowisko testowe (zmiany będą wprowadzane raz w tygodniu) oraz zmianę podejścia do  wytwarzania dokumentacji – co zapewni większą jej rzetelność. Poinformowano także, że w drugiej połowie kwietnia uruchomiona zostanie możliwość elektronicznego składnia wniosków o certyfikaty do środowiska produkcyjnego.

  Kolejne spotkanie tej grupy planowane jest na 17 maja.

 • Podprojekt „Integracja” – drugie spotkanie z interesariuszami CEPiK Grupy 3

  14/04/2016

  5 kwietnia odbyło się drugie spotkanie komitetu sterującego grupy 3 podprojektu Integracja, czyli podmiotów, które integrują się za pomocą własnych systemów z tworzonym w COI rejestrem CEPIK 2.0. 

  Na spotkaniu obecni byli przedstawiciele służb: Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Agencji Wywiadu, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Służby Wywiadu Wojskowego, Komendy Głównej Straży Granicznej i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Ministerstwa Cyfryzacji i COI.

  Na początku spotkania podsumowano stan integracji uczestników z systemem CEPiK 2.0, który został oszacowany na podstawie przesyłanych przez instytucje raportów statusowych.

  Najbardziej zaawansowaną jednostką w pracach  integracyjnych i w testach jest CBA,  na poziomie 90%.  Poziom integracji całej grupy 3 został oceniony na około 17%.

  W dalszej części spotkania przeanalizowano stan przygotowania poszczególnych podmiotów. Omówiono również zagrożenia wskazywane przez Interesariuszy. Są to zmiany dokumentacji technicznej, rozbieżności pomiędzy dokumentacją a usługami oraz problemy z dostępem do środowiska testowego. Przedstawiciele  MC/COI zaproponowali działania naprawcze i usprawniające integrację, między innymi wydłużenie czasu integracji o dodatkową iterację testów oraz przedstawili zaktualizowany  harmonogram.

  Kolejne spotkanie tej grupy zaplanowano na 6 maja 2016 r.