Aktualności

Filtruj aktualności
 • ZDALNA CERTYFIKACJA KART KRYPTOGRAFICZNYCH

  01/08/2016

  Uprzejmie informujemy, że ze względu na problem z wysyłaniem e-maila do wnioskodawcy zawierającego część kodu jednorazowego, który jest niezbędny do poprawnej generacji certyfikatu przez użytkownika, zdalna certyfikacja/recertyfikacja kart oraz certyfikatów VPN jest w tej chwili utrudniona. Trwają prace naprawcze. Wpływające wnioski są na bieżąco wprowadzane do systemu, niemniej czas realizacji wniosków o certyfikat do systemu CEPiK 2.0 może być wydłużony. Przewidywany czas rozwiązania problemu wynosi 3 dni robocze.

 • CEPiK 2.0 Aplikacja Naruszenia i Zatrzymania.

  30/06/2016

  W związku ze zbliżającym się terminem wdrożenia projektu CEPiK 2.0 prezentujemy aplikację Naruszenia i Zatrzymania. Zapraszamy do lektury.

  Pobierz i zapoznaj się.

 • Podprojekt Integracja – piąte spotkanie z interesariuszami CEPiK Grupy 3

  24/07/2016

  28 czerwca 2016 r. odbyło się piąte spotkanie komitetu sterującego grupy 3 podprojektu Integracja.

  W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Komendy Głównej Straży Granicznej, Ministerstwa Finansów, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Ministerstwa Cyfryzacji i Centralnego Ośrodka Informatyki. Na początku spotkania podsumowano poziom dotychczasowej integracji z systemem CEPiK 2.0, szacowany na podstawie raportów przekazywanych przez instytucje.  Ogólny stopień zaawansowania prac został oceniony na 64%. Liderem integracji w tej grupie jest CBA, które przetestowało wszystkie metody (100%), na bardzo zaawansowanym etapie są ABW i MF.

  Niezależnie od dużego zaawansowania prac w grupie 3 strona MC/COI zapowiedziała przedłużenie integracji w grupie 3 przedstawiając zmodyfikowany w tym zakresie harmonogram (zaproponowano dwie dodatkowe iteracje). Omówiono też plan testów na środowisku produkcyjnym. Pierwsza faza testów dotycząca potwierdzenia możliwości połączenia się środowisk produkcyjnych jest w trakcie realizacji. Instytucje w większości wystąpiły już o stosowne certyfikaty, część z nich została już przygotowana. Testy połączenia przeprowadzone zostaną na podstawie przekazanej wcześniej uczestnikom instrukcji. Testy dymne na podstawie scenariuszy testowych i danych testowych w środowisku produkcyjnym planowane są na wrzesień. Interesariusze nie zgłaszali żadnych problemów dotyczących integracji.

  Ostatnia część spotkania poświęcona była na pytania i odpowiedzi uczestników.

  Kolejne spotkanie komitetu sterującego grupy 3 zaplanowane jest na 2 sierpnia.