Platforma szkoleniowa systemu CEPiK 2.0

Szkolenia kierowane są do wszystkich użytkowników korzystających z aplikacji CEPiK 2.0 udostępnionych przez MC/COI. Bieżące informacje na temat szkoleń można znaleźć także w dziale „Aktualności”. 

Czytaj więcej >>

Harmonogram ogólny

Lipiec 2017

  • uruchomienie zakładki szkoleniowej na stronie www.cepik.gov.pl

Lipiec 2017

  • publikacja harmonogramu szkoleń CEP dla poszczególnych jednostek 

Wrzesień 2017

  • start szkoleń stacjonarnych z zakresu CEP

2018 r.

  • szkolenia z zakresu CEK​