Platforma szkoleniowa systemu CEPiK 2.0

Platforma ma służyć nauce obsługi aplikacji do udostępniania danych i zgłaszania naruszeń. Dzięki platformie  użytkownicy systemu będą mogli zapoznać się z aplikacjami w wersji testowej.

Czytaj więcej >>

Harmonogram ogólny

Lipiec 2017

  • uruchomienie zakładki szkoleniowej na stronie www.cepik.gov.pl

Lipiec 2017

  • publikacja harmonogramu szkoleń CEP dla poszczególnych jednostek 

Wrzesień 2017

  • start szkoleń stacjonarnych z zakresu CEP

Styczeń 2018

  • start szkoleń z zakresu CEK​

Czerwiec 2018

  • zakończenie szkoleń stacjonarnych CEP i CEK w Warszawie