Aktualności

Sejm przegłosował nowelizację ustawy Prawo o ruchu drogowym w zakresie Centralnej Ewidencji Pojazdów

Czytaj więcej >>

Rozporządzenie w sprawie centralnej ewidencji kierowców

24/11/2014

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 sierpnia 2001 r. w sprawie centralnej ewidencji kierowców (Dz.U. 2001 nr 92 poz. 1028).

Czytaj więcej o Rozporządzenie w sprawie centralnej ewidencji kierowców»

Rozporządzenie w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców

26/05/2015

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 15 maja 2015 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (Dz.U. 2015 poz. 681).

Czytaj więcej o Rozporządzenie w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców»

Inne informacje prawne dotyczące SI CEPiK

18/11/2014

W niniejszym artukule znajdziesz ustawy dotyczące centralnej ewidenji pojazdów oraz centralnej ewidencji kierowców. 

Czytaj więcej o Inne informacje prawne dotyczące SI CEPiK»

Zmiana schematu danych przekazywanych przez SKP

30/09/2014

10 maja 2014 roku weszła w życie nowelizacja ustawy Prawo o ruchu drogowym. Nowe przepisy wprowadzają obowiązek przekazywania przez SKP do SI CEPiK odczytu stanu licznika odnotowanego podczas badania technicznego pojazdu. Dowiedz się, jak dostosować się do nowych przepisów. 

Czytaj więcej o Zmiana schematu danych przekazywanych przez SKP»