Komunikat dla SKP w sprawie badań technicznych pojazdów z hakiem/instalacją gazową.

W związku z pojawiającymi się w ostatnim czasie pytaniami środowiska SKP w zakresie wykonywania badań technicznych pojazdów wyposażonych w hak bądź instalację gazową, poniżej przedstawiamy krótkie kompendium wiedzy w przedmiotowym zakresie.

Czytaj więcej >>

CEPiK 2.0 Aplikacja Naruszenia i Zatrzymania.

01/07/2016

W związku ze zbliżającym się terminem wdrożenia projektu CEPiK 2.0 prezentujemy aplikację Naruszenia i Zatrzymania. Zapraszamy do lektury.

Pobierz i zapoznaj się.

Podprojekt Integracja – piąte spotkanie z interesariuszami CEPiK Grupy 3

25/07/2016

28 czerwca 2016 r. odbyło się piąte spotkanie komitetu sterującego grupy 3 podprojektu Integracja.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Komendy Głównej Straży Granicznej, Ministerstwa Finansów, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Ministerstwa Cyfryzacji i Centralnego Ośrodka Informatyki. Na początku spotkania podsumowano poziom dotychczasowej integracji z systemem CEPiK 2.0, szacowany na podstawie raportów przekazywanych przez instytucje.  Ogólny stopień zaawansowania prac został oceniony na 64%. Liderem integracji w tej grupie jest CBA, które przetestowało wszystkie metody (100%), na bardzo zaawansowanym etapie są ABW i MF.

Niezależnie od dużego zaawansowania prac w grupie 3 strona MC/COI zapowiedziała przedłużenie integracji w grupie 3 przedstawiając zmodyfikowany w tym zakresie harmonogram (zaproponowano dwie dodatkowe iteracje). Omówiono też plan testów na środowisku produkcyjnym. Pierwsza faza testów dotycząca potwierdzenia możliwości połączenia się środowisk produkcyjnych jest w trakcie realizacji. Instytucje w większości wystąpiły już o stosowne certyfikaty, część z nich została już przygotowana. Testy połączenia przeprowadzone zostaną na podstawie przekazanej wcześniej uczestnikom instrukcji. Testy dymne na podstawie scenariuszy testowych i danych testowych w środowisku produkcyjnym planowane są na wrzesień. Interesariusze nie zgłaszali żadnych problemów dotyczących integracji.

Ostatnia część spotkania poświęcona była na pytania i odpowiedzi uczestników.

Kolejne spotkanie komitetu sterującego grupy 3 zaplanowane jest na 2 sierpnia. 

Podprojekt Integracja – piąte spotkanie z interesariuszami CEPiK Grupy 2

25/07/2016

14 czerwca 2016 r. odbyło się piąte spotkanie komitetu sterującego grupy 2 podprojektu Integracja.

Na spotkaniu obecni byli przedstawiciele Komendy Głównej Policji, Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego (GITD), Prokuratury Krajowej, Instytutu Transportu Samochodowego oraz Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej, a także przedstawiciele Ministerstwa Cyfryzacji i Centralnego Ośrodka Informatyki.

W pierwszej części spotkania tradycyjnie podsumowano stan integracji uczestników z systemem CEPiK 2.0, oceniany na podstawie przesyłanych przez instytucje raportów statusowych. Ogólny poziom integracji grupy 2. został oceniony na 55%. Oznacza to znaczną poprawę w stosunku do poprzedniego wyniku (20%). Podkreślono też, że znacząco polepszyła się jakość informacji w raportach przesyłanych do MC/COI. Omówiono również zgłoszenia w systemie Atmosfera (Service Desk), wskazując, że większość rozwiązano i zamknięto.

W dalszej części spotkania omówiono najbliższe działania planowane zgodnie z harmonogramem w ramach IV, ostatniej fazy integracji, polegającej  na  przeprowadzeniu testu połączenia ze środowiskiem produkcyjnym CEPiK 2.0. Ustalono, że większość podmiotów złożyło wnioski o nowe certyfikaty i po ich otrzymaniu będzie mogła połączyć się ze środowiskiem produkcyjnym.

Strona MC/COI zadeklarowała wsparcie – kontakt telefoniczny i asystę techniczną na czas testów i weryfikacji połączenia produkcyjnego z CEPiK2.0  (za pomocą usługi Hello CEPiK ).

W kolejnym kroku planuje się przeprowadzenie testów dymnych – na podstawie scenariuszy testowych przetestowane zostaną poszczególne metody w oparciu o dane testowe w środowisku produkcyjnym. Ministerstwo Cyfryzacji oraz COI planują też przedłużenie wsparcia integracji i kontynuację spotkań komitetu sterującego tej grupy.

 

Podprojekt Integracja – czwarte spotkanie z interesariuszami CEPiK Grupy 3

25/07/2016

31 maja 2016 r. odbyło się czwarte, przedostatnie spotkanie komitetu sterującego grupy 3 podprojektu Integracja.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Komendy Głównej Straży Granicznej, Ministerstwa Finansów, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Ministerstwa Cyfryzacji i Centralnego Ośrodka Informatyki.

Na początku spotkania tradycyjnie podsumowano poziom dotychczasowej integracji z systemem CEPiK 2.0,  szacowany na podstawie raportów przekazywanych przez instytucje.  Ogólny stopień zaawansowania prac został oceniony na 52%, czyli na tym samym poziomie, co podczas poprzedniego spotkania. Liderem integracji w tej grupie jest CBA, które przetestowało prawie wszystkie metody (98%).

W dalszej części spotkania ponownie omówiono harmonogram fazy czwartej, polegający na połączeniu się z systemem produkcyjnym. Podkreślono, że połączenie to wymaga posiadania  certyfikatów produkcyjnych, o które należy wystąpić do Ministerstwa Cyfryzacji.  Należy to zrobić poprzez stronę internetową www.cepik.gov.pl,  zakładka System informatyczny CEPiK 2.0 . W zakładce znajduje się instrukcja oraz link do elektronicznego formularza wniosku. Formularz należy wypełnić i wydrukować, a następnie podpisać i wysłać do Ministerstwa Cyfryzacji.  Na podstawie wniosku wygenerowany zostanie certyfikat.

Ostatnia część spotkania poświęcona była na przedstawienie stanu integracji po stronie interesariuszy oraz na pytania i odpowiedzi.

Kolejne spotkanie komitetu sterującego tej grupy zaplanowane jest na 28 czerwca.

Podprojekt Integracja – czwarte spotkanie z interesariuszami CEPiK Grupy 2

25/07/2016

17 maja br. odbyło się czwarte spotkanie komitetu sterującego grupy 2 podprojektu Integracja.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Zamawiającego (Ministerstwo Cyfryzacji) i Wykonawcy (Centralny Ośrodek Informatyki), a także przedstawiciele Ministerstwa Sprawiedliwości, Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Komendy Głównej Policji, Prokuratury Krajowej, Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego oraz Instytutu Transportu Samochodowego.

Podczas spotkania podsumowano poziom dotychczasowej integracji z systemem CEPiK 2.0.

Następnie omówiono działania usprawniające integrację, a dotyczące środowiska testów integracyjnych wskazując, że zmiany na środowisku testowym, poza przypadkami awaryjnymi, dokonywane będą raz w tygodniu, w godzinach nocnych, aby nie zakłócać dostępu do środowiska i zachować jego stabilność. W związku z planowanym rozpoczęciem fazy testów podłączenia do środowiska produkcyjnego uczestnicy dowiedzieli się też, w jaki sposób należy występować o certyfikaty do tego środowiska: wniosek należy wypełnić na stronie www.cepik.gov.pl. Dostępna jest tam zakładka „system informatyczny CEPiK2.0”. W zakładce znajduje się link do elektronicznego wniosku (bezpośredni link: http://www.cepik.gov.pl/si-cepik-2.0/wniosek-o-certyfikat-klucza-publicznego#/). Należy go wypełnić i wydrukować, a następnie podpisać i wysłać do Ministerstwa Cyfryzacji.

W dalszej części spotkania przedstawiono harmonogram kolejnych działań: przygotowanie scenariuszy testowych oraz etap testów ze scenariuszami.

Ostatnia część spotkania poświęcona była na przedstawienie stanu integracji po stronie interesariuszy oraz na pytania i odpowiedzi.

Kolejne spotkanie komitetu sterującego tej grupy zaplanowane jest na 14 czerwca .           

CEPIK 2.0 aplikacja Udostępnianie

16/05/2016

W związku ze zbliżającym się terminem wdrożenia projektu CEPiK 2.0 prezentujemy zakres zmian w zakresie udostępniania danych. Zapraszamy do lektury.

Pobierz i zapoznaj się.

Podprojekt Integracja – pierwsze spotkanie z interesariuszami CEPiK Grupy 4

03/06/2016

10 maja br. odbyło się pierwsze spotkanie grupy 4 podprojektu „Integracja”.

Podczas spotkania powołano Komitet Sterujący, którego celem jest wsparcie procesu integracji oraz zapewnienie odpowiedniego poziomu komunikacji  Interesariuszy przed produkcyjnym uruchomieniem systemu CEPiK2.0. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele następujących instytucji: Transportowego Dozoru Technicznego, Straży Miejskich i Gminnych, Krajowej Rady Komorniczej, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego, Komendy Głównej Żandarmerii Wojskowej, Komendy Głównej Straży Granicznej, Służby Wywiadu Wojskowego a także przedstawiciele Ministerstwa Cyfryzacji i Centralnego Ośrodka Informatyki.

W pierwszej części spotkania omówione zostały najważniejsze zmiany, jakie od stycznia 2017 roku czekają uczestników spotkania w związku z wejściem w życie zmian prawnych i nowym sposobem działania rejestru CEPiK. Następnie przedstawiono zasady komunikacji w projekcie.

W drugiej części spotkania przedstawiono wygląd i kluczowe mechanizmy działania aplikacji Udostępnianie, służącej do udostępniania danych z centralnej ewidencji kierowców, pojazdów i posiadaczy kart parkingowych.

Następnie przedstawiono koncepcję zdalnych (e-learningowych) szkoleń, przygotowywanych dla instytucji korzystających z aplikacji tworzonych w ramach  systemu CEPiK 2.0. Zaprezentowany został wygląd platformy szkoleniowej, która zostanie uruchomiona w drugiej połowie 2016 roku. Na platformie urzędnicy znajdą podręczniki użytkownika oraz zestawy ćwiczeń do samodzielnej pracy na platformie szkoleniowej. Wszystkie materiały szkoleniowe będą dostępne on-line z możliwością ich pobrania.

W trzeciej części spotkania omówiono sposób podłączenia  do systemu CEPiK 2.0. Wyjaśniono, że aby móc zalogować się do aplikacji, należy mieć dostęp do sieci internet, kartę kryptograficzną z czytnikiem (którą każdy użytkownik będzie musiał kupić samodzielnie), certyfikat VPN oraz  aktualny certyfikat zapisany na karcie, o które należy wystąpić do Ministerstwa Cyfryzacji.
W tym celu należy wysłać dwa wnioski – osobny dla VPN, osobny dla certyfikatu na karcie. Można to zrobić poprzez stronę internetową www.cepik.gov.pl. Dostępna jest tam zakładka System informatyczny CEPiK 2.0 . Po kliknięciu w nią otwiera się strona z linkiem do elektronicznego wniosku (bezpośredni link: http://www.cepik.gov.pl/si-cepik-2.0/wniosek-o-certyfikat-klucza-publicznego#/). Należy go wypełnić i wydrukować, a następnie podpisać i wysłać do Ministerstwa Cyfryzacji. Ministerstwo wygeneruje odpowiedni certyfikat.

Ostatnia część spotkania poświęcona była na pytania uczestników i odpowiedzi Ministerstwa Cyfryzacji oraz COI.

Uczestnicy zostali poinformowani, że planowane są kolejne spotkania Komitetu Sterującego.

Spotkanie z przedstawicielami urzędów marszałkowskich.

17/05/2016

9 maja 2016 roku odbyło się pierwsze spotkanie z przedstawicielami urzędów marszałkowskich. Celem tego spotkania była prezentacja aplikacji do zasilania słowników ewidencji osób i podmiotów, które są odpowiedzialne za przygotowanie i dopuszczanie kierowców do prowadzenia pojazdów (Aplikacja Ewidencje do PKK). Aplikacja ta powstaje w związku z planowanym wdrożeniem systemu CEPiK 2.0  (Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców). Dostarczana jest przez Ministerstwo Cyfryzacji i Centralny Ośrodek Informatyki

W pierwszej części spotkania omówione zostały najważniejsze zmiany, jakie od stycznia 2017 roku będą dotyczyć urzędów marszałkowskich w związku z wejściem w życie zmian prawnych i nowym sposobem działania rejestru CEPiK. Przedstawiono szczegółowo zmiany prawne oraz wynikający z nich nowy zakres danych przekazywanych do CEPiK 2.0 przez urzędy marszałkowskie. Następnie przedstawiono wygląd aplikacji i omówiono krok po kroku najważniejsze czynności, jakie od nowego roku urzędnicy będą wykonywać w CEPiK 2.0. 

W drugiej części spotkania przedstawiono koncepcję szkoleń online przygotowywanych dla instytucji korzystających z aplikacji tworzonych w ramach  systemu CEPiK 2.0, w tym dla urzędów marszałkowskich.  Zaprezentowano wygląd platformy szkoleniowej, która zostanie uruchomiona w drugiej połowie 2016 roku. Wyjaśniono jak się do niej zalogować i jak z niej korzystać. Na platformie urzędnicy znajdą podręczniki użytkownika oraz zestawy ćwiczeń do samodzielnej pracy w wersji szkoleniowej aplikacji, która zostanie udostępniona w ramach zdalnych szkoleń. Wszystkie materiały szkoleniowe będą dostępne online z możliwością ich pobrania.

W trzeciej części spotkania omówiono sposób podłączenia urzędów do systemu CEPiK 2.0. Wyjaśniono, że aby móc zalogować się do aplikacji, należy mieć dostęp do sieci internet, certyfikat VPN, kartę kryptograficzną z czytnikiem oraz  aktualny certyfikat zapisany na karcie, o który należy wystąpić do Ministerstwa Cyfryzacji. W tym celu należy wysłać dwa wnioski – osobny dla VPN, osobny dla certyfikatu na karcie. Można to zrobić poprzez stronę internetową cepik.gov.pl. Dostępna jest tam zakładka System informatyczny CEPiK 2.0 . Po kliknięciu w nią otwiera się strona z linkiem do elektronicznego wniosku (bezpośredni link: http://www.cepik.gov.pl/si-cepik-2.0/wniosek-o-certyfikat-klucza-publicznego#/). Należy go wypełnić i wydrukować, a następnie podpisać i wysłać do Ministerstwa Cyfryzacji. Ministerstwo wygeneruje odpowiedni certyfikat. W przypadku certyfikatu VPN prześle go użytkownikowi elektronicznie wraz z instrukcją, natomiast w przypadku certyfikatu na kartę użytkownik otrzyma instrukcję postępowania w celu zdalnej certyfikacji posiadanej przez siebie karty.

Ostatnia część spotkania poświęcona była na pytania uczestników i odpowiedzi Ministerstwa Cyfryzacji oraz COI.

Uczestnicy zostali poinformowani, że planowane są kolejne spotkania informacyjne. Propozycja terminów tych spotkań zostanie przekazana urzędom marszałkowskim mailem.

Podprojekt Integracja - trzecie spotkanie z interesariuszami CEPiK Grupy 3

30/06/2016

6 maja br. odbyło się trzecie spotkanie komitetu sterującego grupy 3 podprojektu Integracja.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Komendy Głównej Straży Granicznej, Centralnego Biura Antykorupcyjnego i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, a także przedstawiciele Ministerstwa Cyfryzacji i Centralnego Ośrodka Informatyki.

Podczas spotkania podsumowano poziom dotychczasowej integracji z systemem CEPiK 2.0, oszacowany na podstawie przesyłanych raportów. Najbardziej zaawansowaną instytucją jest CBA, które przetestowało większość usług udostępniania.
Ogólny poziom integracji w grupie 3 oceniony został na 52%.

W dalszej części spotkania omówiono problemy, wskazywane przez integrujące się instytucje oraz planowane działania usprawniające.

Następnie przedstawiono harmonogram IV fazy integracji, polegającej na przetestowaniu połączenia ze środowiskiem produkcyjnym. Aby to uczynić, należy posiadać certyfikat produkcyjny. Wyjaśniono też, że wnioski o certyfikaty wraz z dokładną instrukcją postępowania są dostępne na portalu www.cepik.gov.pl.

Ostatnia część spotkania poświęcona była na przedstawienie stanu integracji po stronie interesariuszy oraz na pytania i odpowiedzi.

Kolejne spotkanie komitetu sterującego tej grupy zaplanowane jest na 31 maja.

Podprojekt Integracja – czwarte spotkanie z interesariuszami CEPiK Grupy 1

03/06/2016

26 kwietnia br. odbyło się czwarte spotkanie komitetu sterującego grupy 1 podprojektu Integracja.

Na spotkaniu obecni byli przedstawiciele Zamawiającego - Ministerstwa Cyfryzacji oraz Wykonawcy systemu - Centralnego Ośrodka Informatyki a także przedstawiciele producentów oprogramowania tworzonego dla Stacji Kontroli Pojazdów.

Podczas spotkania podsumowano poziom dotychczasowej integracji z systemem CEPiK 2.0, oszacowany na podstawie przesyłanych raportów statusowych. Ogólny postęp prac integracyjnych w tej grupie został oceniony na 62%. Najbardziej zaawansowanym producentem jest  firma Japa Software, która przetestowała wszystkie dostępne metody w obrębie usług udostępnionych dla podmiotów SKP.

W drugiej części spotkania uczestnikom zaprezentowany został harmonogram pilotażu weryfikacji połączenia z SI CEPiK 2.0.  Zakłada się, że pilotaż będzie trwał około miesiąca. Planowane jest jeszcze jedno spotkanie komitetu sterującego grupy 1,  odbędzie się ono po zakończeniu pilotażu. 

Podprojekt Integracja - trzecie spotkanie z interesariuszami CEPiK Grupy 2.

22/04/2016

19 kwietnia br. odbyło się trzecie spotkanie komitetu sterującego grupy 2 podprojektu Integracja.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele: Komendy Głównej Policji, Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego, Prokuratury Krajowej, Ministerstwa Sprawiedliwości, Instytutu Transportu Samochodowego oraz Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Na spotkaniu podsumowano stan integracji uczestników z systemem CEPiK 2.0, oceniany na podstawie przesyłanych przez instytucje raportów statusowych. Najbardziej zaawansowaną jednostką jest KGP. Pozostałe instytucje są na bardzo wczesnym etapie prac związanych z testowaniem. Ogólny poziom integracji całej grupy 2 został oceniony na 20%.

Ustalono także, że dwie instytucje: Żandarmeria Wojskowa i Transportowy Dozór Techniczny będą łączyć się z CEPiK 2.0 za pośrednictwem rozwiązań dostarczanych przez MC/COI i przechodzą do grupy dedykowanej dla Interesariuszy korzystających z aplikacji (G4).

W drugiej części spotkania omówiono sugestie i problemy zgłaszane przez uczestników.

MC/COI przedstawiło działania usprawniające proces integracji: modyfikację sposobu wdrażania zmian na środowisko testowe (zmiany będą wprowadzane raz w tygodniu) oraz zmianę podejścia do  wytwarzania dokumentacji – co zapewni większą jej rzetelność. Poinformowano także, że w drugiej połowie kwietnia uruchomiona zostanie możliwość elektronicznego składnia wniosków o certyfikaty do środowiska produkcyjnego.

Kolejne spotkanie tej grupy planowane jest na 17 maja.

Podprojekt „Integracja” – drugie spotkanie z interesariuszami CEPiK Grupy 3

15/04/2016

5 kwietnia odbyło się drugie spotkanie komitetu sterującego grupy 3 podprojektu Integracja, czyli podmiotów, które integrują się za pomocą własnych systemów z tworzonym w COI rejestrem CEPIK 2.0. 

Na spotkaniu obecni byli przedstawiciele służb: Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Agencji Wywiadu, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Służby Wywiadu Wojskowego, Komendy Głównej Straży Granicznej i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Ministerstwa Cyfryzacji i COI.

Na początku spotkania podsumowano stan integracji uczestników z systemem CEPiK 2.0, który został oszacowany na podstawie przesyłanych przez instytucje raportów statusowych.

Najbardziej zaawansowaną jednostką w pracach  integracyjnych i w testach jest CBA,  na poziomie 90%.  Poziom integracji całej grupy 3 został oceniony na około 17%.

W dalszej części spotkania przeanalizowano stan przygotowania poszczególnych podmiotów. Omówiono również zagrożenia wskazywane przez Interesariuszy. Są to zmiany dokumentacji technicznej, rozbieżności pomiędzy dokumentacją a usługami oraz problemy z dostępem do środowiska testowego. Przedstawiciele  MC/COI zaproponowali działania naprawcze i usprawniające integrację, między innymi wydłużenie czasu integracji o dodatkową iterację testów oraz przedstawili zaktualizowany  harmonogram.

Kolejne spotkanie tej grupy zaplanowano na 6 maja 2016 r.

 

Podprojekt „Integracja” – trzecie spotkanie z interesariuszami CEPiK Grupy 1

15/04/2016

29 marca odbyło się trzecie już spotkanie komitetu sterującego grupy 1, działającego w ramach podprojektu Integracja z Cepik 2.0.

Na spotkaniu obecni byli przedstawiciele: Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów, Instytutu Transportu Samochodowego, Centrum Szkolenia Diagnostów i Rzeczoznawców, JAPA Software, TÜVPOL, Dekra Polska Sp. z o.o., IT.Norcom, SUNRISE P.H.U, BPG Maxine Gawron, J.B.R. Rogowiec, Ministerstwa Cyfryzacji  i  COI.

Na podstawie raportów jakie uczestnicy przesyłają do Ministerstwa Cyfryzacji  omówiony został  stan integracji  tej grupy.  Oceniono, że najbardziej zaawansowana w procesie integracji jest  firma Zakład Usług Informatycznych TOP. Także w firmach JAPA Software oraz IT.Norcom prace integracyjne są mocno zaawansowane.  Ogólny stopień zaawansowania tej grupy na tym etapie prac został oceniony na około 51%.

W dalszej części spotkania przeanalizowano stan przygotowania poszczególnych podmiotów. Omówiono również zagrożenia wskazywane przez Interesariuszy oraz problemy z dostępem do środowiska testowego. Przedstawiciele MC i COI zaproponowali wydłużenie  integracji o dodatkową iterację i przedstawili nowy harmonogram, podkreślając przy tym, że wydłużenie ma na celu wsparcie producentów oprogramowania.

Kolejne spotkanie tej grupy zaplanowano na 26 kwietnia 2016 r.

 

Podprojekt „Integracja” – drugie spotkanie z interesariuszami CEPiK Grupy 2

31/03/2016

22 marca odbyło się drugie spotkanie komitetu sterującego grupy G2 w ramach podprojektu Integracja  z CEPIK 2.0.

Na spotkaniu obecni byli przedstawiciele Ministerstwa Cyfryzacji, COI oraz Komendy Głównej Policji, Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego, Prokuratury Krajowej, Ministerstwa Sprawiedliwości, Instytutu Transportu Samochodowego, Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Na spotkaniu omówiono stan prac integracyjnych, który oceniony został na podstawie raportów przesyłanych do Ministerstwa Cyfryzacji.
Najbardziej zaawansowanym podmiotem w grupie G2 jest policja. Ogólny stopień prac  integracyjnych wynosi 10%, w związku z czym przedstawiciele MC i COI zaproponowali wydłużenie prac integracyjnych o dodatkową iterację testów.
Nowy harmonogram został zaakceptowany przez uczestników spotkania. Aby ułatwić prace integracyjne COI przygotuje także bardziej szczegółową dokumentację techniczną interfejsów.

Kolejne spotkanie komitetu sterującego grupy 2 odbędzie się 19 kwietnia.

 

Podprojekt „Integracja” – drugie spotkanie z interesariuszami CEPiK Grupy 1

17/03/2016

1 marca odbyło się drugie spotkanie Komitetu Sterującego producentów oprogramowania dla Stacji Kontroli Pojazdów (SKP) w ramach podprojektu Integracja  z CEPIK 2.0 na którym obecni byli przedstawiciele Ministerstwa Cyfryzacji, Wykonawcy systemu - Centralnego Ośrodka Informatyki oraz producenci oprogramowania tworzonego dla SKP.

Na spotkaniu przedstawiony został stan zaawansowania prac w zakresie integracji oprogramowania dla SKP z systemem CEPiK 2.0. Najbardziej zaawansowany w procesie przygotowania oprogramowania producent ocenił stan prac na 75%, natomiast ogólny stopień zaawansowania prac integracyjnych z systemem CEPIK 2.0. w tej grupie oceniono na około 30%.  

W drugiej części spotkania do uczestników dołączył przedstawiciel Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa i rozpoczęto panel dyskusyjny podczas którego omawiane były problemy z którymi spotykają się Producenci, w szczególności problematyczne z punktu widzenia Producentów kwestie prawne.  

Następne spotkanie Komitetu planowane jest 29 marca 2016 r.

Podprojekt „Integracja” – pierwsze spotkania z interesariuszami CEPiK

15/02/2016

19, 20 i 21 stycznia 2016 roku odbyły się pierwsze spotkania dotyczące integracji z CEPiK 2.0 dla trzech grup:

- G1  producenci oprogramowania dla Stacji Kontroli Pojazdów.

- G2  Policja, Główny Inspektorat Transportu Drogowego, Ministerstwo Sprawiedliwości/Prokuratura Generalna, Żandarmeria Wojskowa, Instytut Transportu Drogowego, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Transportowy Dozór Techniczny

- G3  Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Centralne Biuro Antykorupcyjne, Służba Kontrwywiadu Wojskowego, Służba Wywiadu Wojskowego, Agencja Wywiadu, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Ministerstwo Finansów, Biuro Ochrony Rządu, Straż Graniczna.

Na spotkaniach powołano Komitety ds. Integracji, w skład których wchodzą przedstawiciele Ministerstwa Cyfryzacji, Centralnego Ośrodka Informatyki oraz poszczególnych grup. Podczas spotkań przedstawiono stan realizacji projektu CEPiK 2.0, cel i zasady podprojektu „Integracja” oraz proponowany harmonogram prac. Zaproszeni interesariusze, w ramach swoich grup, przedstawili stan zaawansowania prac integracyjnych.

Kolejne spotkania są zaplanowane na:

- 1 marca 2016 roku – dla G1,

- 22 marca 2016 roku – dla G2,

- 5 kwietnia 2016 roku – dla G3.

Celem podprojektu „Integracja” jest wsparcie grup w procesie integracji z systemem CEPiK 2.0, a najważniejszymi zadaniami podczas jego pierwszego etapu są:

- organizacja dostępu do środowiska testów integracyjnych (STI),

- uruchomienie prac integracyjnych,

- monitorowanie całego procesu integracji, m.in. na podstawie raportów stworzonych przez interesariuszy.

Produkcyjne uruchomienie systemu CEPiK 2.0 zaplanowane jest na 1 stycznia 2017 roku.

Producentów oprogramowania dedykowanego dla Stacji Kontroli Pojazdów, Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego lub Ośrodków Kształcenia Kierowców, którzy do tej pory nie zgłosili się do ministerstwa i nie wystąpili o dostęp do STI prosimy o kontakt z biurem CEPiK 2.0: biurocepik2.0@mswia.gov.pl

 

CEPiK w Ministerstwie Cyfryzacji

13/01/2016

1 stycznia 2016 r. weszła w życie ustawa o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz innych ustaw (Dz. U. 2015, poz. 2281), na mocy której administratorem danych i informacji zgromadzonych w centralnej ewidencji pojazdów i centralnej ewidencji kierowców został minister właściwy do spraw informatyzacji..

Do resortu cyfryzacji z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji (z działu sprawy wewnętrzne) przeniesione zostały sprawy związane z prowadzeniem rejestrów państwowych, w tym centralnych ewidencji: pojazdów, kierowców i posiadaczy kart parkingowych.

Zadania związane z funkcjonowaniem ww. ewidencji oraz systemu informatycznego CEPiK wykonuje Departament Ewidencji Państwowych Ministerstwa Cyfryzacji.

Dysponenetem funduszu celowego CEPiK jest Minister Cyfryzacji.

Nowelizacja Ustawy prawo o ruchu drogowym

05/01/2016

Informujemy, że w dniu 16 grudnia 2015 r. Sejm RP uchwalił nowelizację ustawy - Prawo o ruchu drogowym, która przesunęła termin wejścia w życie nowych przepisów dotyczących CEPiK z dnia 4 stycznia 2016 r. na dzień 1 stycznia 2017 r. Ustawa weszła w życie w dniu 31 grudnia 2015 r.

Przesunięcie terminu obejmuje m.in. przepisy:

- ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw, wprowadzające rozszerzony zakres danych gromadzonych w  centralnej ewidencji pojazdów i centralnej ewidencji kierowców oraz nowe zasady funkcjonowania tych ewidencji, w tym również zasady dostępu do nich dla osób i podmiotów,

- ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami – w zakresie dotyczącym przepisów powiązanych z CEPiK (w tym okresu próbnego, nowego sposobu punktowania i postępowania z kierowcami naruszającymi przepisy ruchu drogowego),

- powołujące centralną ewidencję posiadaczy kart parkingowych.

Oznacza to, że przesunięciu ulega również wdrożenie systemu CEPiK2.0. Informujemy jednak, że prace dotyczące integracji podmiotów z systemem CEPiK2.0 będą kontynuowane.

 

CEPIK 2.0 - co się zmieni w WORD

15/04/2016

W związku ze zbliżającym się terminem wdrożenia projektu CEPiK 2.0 prezentujemy zakres zmian, którymi objęte będą Wojewódzkie Ośroki Ruchu Drogowego. Zapraszamy do lektury.

Pobierz i zapoznaj się.

CEPIK 2.0 - co się zmieni w SKP

20/11/2015

W związku ze zbliżającym się terminem wdrożenia projektu CEPiK 2.0 prezentujemy zakres zmian, którymi objęte będą stacje kontroli pojazdów. Zapraszamy do lektury.

Pobierz i zapoznaj się.

CEPiK 2.0 – co się zmieni w starostwach

15/04/2016

W związku ze zbliżającym się terminem wdrożenia projektu CEPiK 2.0 prezentujemy zakres zmian, którymi objęte będą starostwa powiatowe. Zapraszamy do lektury.

Pobierz i zapoznaj się.

Nowelizacja ustawy Prawo o ruchu drogowym

22/10/2015

4 sierpnia 2015 r. Prezydent podpisał nowelizację ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw, która zakłada znaczne zmiany w centralnej ewidencji pojazdów (CEP) i centralnej ewidencji kierowców (CEK). Nowelizacja wchodzi w życie 4 stycznia 2016 r. i pozwoli na uruchomienie zmodernizowanego Systemu Informatycznego CEPiK - CEPiK 2.0.

Czytaj więcej o Nowelizacja ustawy Prawo o ruchu drogowym»

Ustawa Prawo o ruchu drogowym

26/11/2014

Ustawa - Prawo o ruchu drogowym - tekst jednolity zgodnie z Obwieszczeniem Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 czerwca sierpnia 2017 r. (Dz.U. 2017 poz. 1260).

Czytaj więcej o Ustawa Prawo o ruchu drogowym»

Rozporządzenie w sprawie centralnej ewidencji pojazdów

24/11/2014

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie centralnej ewidencji pojazdów (Dz.U. 2014 poz. 816).

Czytaj więcej o Rozporządzenie w sprawie centralnej ewidencji pojazdów»

Rozporządzenie w sprawie wzoru wniosku o udostępnienie danych lub informacji z CEP

23/11/2014

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 września 2005 r. w sprawie wzoru wniosku o udostępnienie danych lub informacji z centralnej ewidencji kierowców (Dz.U. 2005 nr 188 poz. 1581).

 

Czytaj więcej o Rozporządzenie w sprawie wzoru wniosku o udostępnienie danych lub informacji z CEP»

Ustawa o kierujących pojazdami

17/04/2015

Ustawa o kierujących pojazdami - tekst jednolity zgodnie z Obwieszczeniem Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 stycznia 2015 r. (Dz.U. 2015 nr 0 poz. 155).

Czytaj więcej o Ustawa o kierujących pojazdami»

Rozporządzenie w sprawie centralnej ewidencji kierowców

24/11/2014

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 sierpnia 2001 r. w sprawie centralnej ewidencji kierowców (Dz.U. 2001 nr 92 poz. 1028).

Czytaj więcej o Rozporządzenie w sprawie centralnej ewidencji kierowców»

Rozporządzenie w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców

26/05/2015

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 15 maja 2015 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (Dz.U. 2015 poz. 681).

Czytaj więcej o Rozporządzenie w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców»

Inne informacje prawne dotyczące SI CEPiK

18/11/2014

W niniejszym artukule znajdziesz ustawy dotyczące centralnej ewidenji pojazdów oraz centralnej ewidencji kierowców. 

Czytaj więcej o Inne informacje prawne dotyczące SI CEPiK»

Zmiana schematu danych przekazywanych przez SKP

30/09/2014

10 maja 2014 roku weszła w życie nowelizacja ustawy Prawo o ruchu drogowym. Nowe przepisy wprowadzają obowiązek przekazywania przez SKP do SI CEPiK odczytu stanu licznika odnotowanego podczas badania technicznego pojazdu. Dowiedz się, jak dostosować się do nowych przepisów. 

Czytaj więcej o Zmiana schematu danych przekazywanych przez SKP»