Ustawa o kierujących pojazdami

Ustawa o kierujących pojazdami - tekst jednolity zgodnie z Obwieszczeniem Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 stycznia 2015 r. (Dz.U. 2015 nr 0 poz. 155).