XIV Konferencja szkoleniowa dla Stacji Kontroli Pojazdów

W dniach 24 – 25 maja 2018 r. odbyła się w Ustce XIV Konferencja szkoleniowa dla Stacji Kontroli Pojazdów organizowana przez Polską Izbę Stacji Kontroli Pojazdów. Uczestniczący w niej na zaproszenie PISKP przedstawiciele Ministerstwa Cyfryzacji i Centralnego Ośrodka Informatyki, w dniu 24 maja przedstawili prezentację w zakresie CEPIK 2.0.

W swoim wystąpieniu Ministerstwo Cyfryzacji podsumowało wdrożenie CEPiK 2.0. Poruszono również szereg istotnych tematów dotyczących badań technicznych, zgłaszania niezgodności oraz najczęściej występujących błędów w bazie CEP.

Prezentacja spotkała się z dużym zainteresowaniem uczestników.