Wymiana klucza certyfikującego

W związku z wymianą klucza głównego w dniu 27.10.2022 w podsystemach certyfikacji Cepik 2.0 Operatorzy i Infrastruktura zachodzi konieczność wymiany klucza/ zaktualizowania CA na odpowiednich zasobach. Interesariusze, którzy w swoich aplikacjach weryfikują certyfikat usługi CEPIK 2.0 powinni dodać nowe CA w celu poprawnego weryfikowania podpisu komunikatu przesłanego do CEPiK 2.0.  

Obecnie wykorzystywane certyfikaty są ważne do momentu ich wygaśnięcia. Pliki zawierające zarówno nowe CA jak i plik kluczy zakładkowych będą możliwe do pobrania w dniu 28.10.2022r. od godz.6:30