E-usługa „Historia Pojazdu” poszerzona o auta sprowadzane

Nabywcy i posiadacze aut importowanych z rynku wtórnego USA, Kanady oraz wybranych krajów europejskich mogą sprawdzić ich przeszłość na portalu historiapojazdu.gov.pl. Aktualnie widoczne są nie tylko pojazdy sprowadzone i zarejestrowane w Polsce, ale także auta, które jeszcze nie znalazły się w bazie CEP, a np. są oferowane do sprzedaży.

Czytaj więcej >>

Informujemy, że termin zgłoszeń na szkolenia dedykowane pracownikom Straży Miejskiej i Straży Gminnej  został wydłużony do 23 sierpnia 2017 roku.

Szkolenia są bezpłatne, a ich głównym celem jest poznanie aplikacji CEPiK 2.0 oraz najczęstszych przypadków użycia, z jakimi będzie można się spotkać w codziennej pracy. Szkolenia odbędą się w siedzibie Uczelni Łazarskiego w Warszawie przy ul. Świeradowskiej 43 w następujących terminach:

Data szkolenia

Interesariusz zaproszony na szkolenie

Województwa

04 września 08:00 – 12:00

Straż Miejska i Straż Gminna

Łódzkie, Warmińsko - Mazurskie

04 września 12:00 – 16:00

Straż Miejska i Straż Gminna

Podlaskie, Świętokrzyskie, Opolskie

05 września 08:00 – 12:00

Straż Miejska i Straż Gminna

Mazowieckie

06 września 08:00 – 12:00

Straż Miejska i Straż Gminna

Śląskie

07 września 08:00 – 12:00

Straż Miejska i Straż Gminna

Dolnośląskie

07 września 12:00 – 16:00

Straż Miejska i Straż Gminna

Wielkopolskie

11 września 12:00 – 16:00

Straż Miejska i Straż Gminna

Pomorskie, Kujawsko – Pomorskie

13 września 12:00 – 16:00

Straż Miejska i Straż Gminna

Zachodniopomorskie

14 września 08:00 – 12:00

Straż Miejska i Straż Gminna

Lubelskie, Lubuskie

14 września 12:00 – 16:00

Straż Miejska i Straż Gminna

Małopolskie, Podkarpackie


Zajęcia będą mieć charakter prezentacji, przekazujących praktyczne informacje dotyczące obsługi aplikacji CEPiK 2.0. Przypominamy, że grupy szkoleniowe będą liczyć maksymalnie 50 osób, a koszty przejazdu do Warszawy oraz zakwaterowania pokrywa pracodawca.

Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres szkolenia.cepik@mc.gov.pl.

Jednocześnie pragniemy zwrócić uwagę, że ostatecznym terminem, do którego można przesyłać zgłoszenia jest 23 sierpnia 2017 roku.

Wszystkie najważniejsze informacje na temat szkoleń z aplikacji CEPiK 2.0 znajdą Państwo na stronie internetowej w zakładce szkolenia pod adresem http://www.cepik.gov.pl/szkolenia.

W przypadku dodatkowych pytań, prosimy o kontakt z Działem Szkoleń Programu CEPiK 2.0 Ministerstwa Cyfryzacji pod adresem mailowym: szkolenia.cepik@mc.gov.pl oraz pod numerem telefonu: +48 (22) 24 555 91 oraz +48 (22) 24 555 89.