Warsztaty legislacyjne z interesariuszami.

Od początku 2017 roku trwają warsztaty legislacyjne z wybranymi grupami Interesariuszy m.in. Starostwami, ZPP, SKP, ITS, UFG/ZU. Ich głównym celem jest usankcjonowanie etapowego wdrożenia systemu informatycznego CEPiK 2.0.

Od początku 2017 roku trwają warsztaty legislacyjne z wybranymi grupami Interesariuszy m.in. Starostwami, ZPP, SKP, ITS, UFG/ZU. Ich głównym celem jest usankcjonowanie etapowego wdrożenia systemu informatycznego CEPiK 2.0.

Prace nad nowymi regulacjami prawnymi zostały podzielone na trzy etapy:

  • I etap: nowelizacja ustawy – Prawo o ruchu drogowym w zakresie uruchomienia e-usługi „Punkty Karne” – zakładany termin wejścia w życie  1 kwietnia 2017r.
  • II etap: nowelizacja ustawy – Prawo o ruchu drogowym w zakresie uruchomienia centralnej ewidencji pojazdów od dnia 27 października 2017r.
  • III etap: nowelizacja ustawy – Prawo o ruchu drogowym w zakresie uruchomienia centralnej ewidencji kierowców od dnia 23 marca 2018r, obejmująca również przepisy dotyczące niezgodności i centralnej ewidencji posiadaczy kart parkingowych.

W zakres prac wchodzą:

  • Przygotowanie nowelizacji ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz aktów wykonawczych w zakresie wprowadzenia poprawek i uzupełnień do przepisów dotyczących CEPiK oraz weryfikacja i wskazanie potrzeb zmian w rozporządzeniach „dziedzinowych”
  • Weryfikacja procesów biznesowych pod kątem zgodności z rozwiązaniami CEPiK 2.0 - opracowanie rekomendacji zmian, jeśli są niezbędne do prawidłowej realizacji procesów.

Obecnie najbardziej zaawansowane są prace nad projektem ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowy i niektórych innych ustaw w zakresie uruchomienia punktów karnych. W tej chwili projekt jest po uzgodnieniach międzyresortowych i czeka na zaopiniowanie na stałym Komitecie Rady Ministrów. W marcu powinien przejść proces legislacyjny w Parlamencie.

Równolegle prowadzone są warsztaty w ramach II etapu prac, które rozpoczęły się 6 grudnia 2016r.
i potrwają do 23 lutego 2017r. Spotkanie podsumowujące ten etap zaplanowano na koniec lutego.

Od 27 lutego do 26 maja 2017 odbywać się będą warsztaty w ramach III etapu.