V POSIEDZENIE KOMITETU STERUJĄCEGO PROGRAM CEPIK 2.0

8 lutego 2017 r. odbyło się piąte posiedzenie Komitetu Sterującego Program CEPiK 2.0, w którym udział wzięli przedstawiciele: Ministerstwa Cyfryzacji, Ministerstwa Sprawiedliwości, Ministerstwa Finansów, Centralnego Ośrodka Informatyki, Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych, Instytutu Transportu Drogowego, Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów, Związku Powiatów Polskich, Agencji Wywiadu i Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

8 lutego 2017 r. odbyło się piąte posiedzenie Komitetu Sterującego Program CEPiK 2.0, w którym udział wzięli przedstawiciele: Ministerstwa Cyfryzacji, Ministerstwa Sprawiedliwości, Ministerstwa Finansów, Centralnego Ośrodka Informatyki, Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych, Instytutu Transportu Drogowego, Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów, Związku Powiatów Polskich, Agencji Wywiadu i Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.  

Na spotkaniu, które otworzył Przewodniczący Komitetu, została zaprezentowana informacja dotycząca zrealizowanych oraz zaplanowanych działań w obszarze poszczególnych Strumieni.

W zakresie strumienia legislacji i procesów biznesowych zakończyły się warsztaty w ramach II etapu w zakresie CEP, które trwały od grudnia 2016 r. Przed nami jeszcze cykl warsztatów dotyczących CEK, które rozpoczęły się pod koniec lutego 2017 r. Planowane są także dodatkowe warsztaty poświęcone wyłącznie niezgodnościom.

Na spotkaniu poinformowano także, że w ostatnim czasie odbyły się warsztaty weryfikacji procesów biznesowych, organizowane przez PWPW i przedstawiono zakres realizowanych prac w ramach warsztatów:

•             23-25.01.2017 r. - Integracja systemów w zakresie Pojazd;

•             26-27.01.2017 r. - Integracja systemów w zakresie Kierowca i PKK;

•             30.01.2017 r. - Integracja systemów w zakresie Portal Starosty;

•             31.01.2017 r. - Integracja systemów w zakresie WORD i PKK;

•             01.02.2017 r. - Prezentacja integracji systemów w zakresie Pojazd, Kierowca oraz PKK.

Trwają także przygotowania do uruchomienia e-usługi „punkty karne”. Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z zadaniami organów administracji publicznej w zakresie niektórych rejestrów publicznych, wprowadzający e-usługę „punkty karne” w chwili obecnej jest na etapie prac parlamentarnych.

Na spotkaniu zostały przedstawione plany działań na najbliższe tygodnie:

•             27.02.17-10.03.17 r. – testy wydajnościowe;

•             10.03.17-20.03.17 r. – testy bezpieczeństwa;

•             24.03.17-31.03.17 r. – przygotowanie do wdrożenia.

Omówione zostały także pozostałe elementy w ramach prac w II etapie Programu CEPiK 2.0.