Wdrożenie CEP - informacja dla Stacji Kontroli Pojazdów

Informujemy, że od dnia 13 listopada br. działa nowa Centralna Ewidencja Pojazdów. Aktualnie system jest w fazie stabilizacji. Część stacji kontroli pojazdów nie nawiązała jeszcze połączenia z bazą CEPiK 2.0. uniemożliwia to realizację procesów biznesowych w trybie on-line, możliwa jest natomiast praca w trybie awaryjnym i normalna obsługa w zakresie badań technicznych pojazdów.

Czytaj więcej >>

23 maja 2017 roku w Kielcach Ministerstwo Cyfryzacji na zaproszenie Stowarzyszenia Inżynierów i Techników
Komunikacji RP Oddział w Krośnie wzięło udział w seminarium szkoleniowym.

Spotkanie poświęcone było tematyce i zagadnieniom dotyczącym Stacji Kontroli Pojazdów  i ich dostosowaniu
do systemu CEPiK 2.0.

Podobnie jak podczas poprzednich konferencji, zebrani w Kielcach pracownicy SKP aktywnie uczestniczyli
w wydarzeniu, zadając wiele pytań. Przedstawiciele MC starali się odpowiadać na każde postawione pytanie
i wyjaśniać wszelkie wątpliwości.

Przedstawiciele Resortu Cyfryzacji wezmą też udział w kolejnych wydarzeniach dla Stacji Kontroli Pojazdów, m.in.:

  • Toruń – 05.06.2017 r.
  • Gdańsk – 06.06.2017 r.