Spotkania szkoleniowe PISKP z udziałem przedstawicieli MC

Niemal miesiąc trwała seria szkoleń organizowanych w całym kraju przez Polską Izbę Stacji Kontroli Pojazdów (PISKP). W czterech spotkaniach szkoleniowych – w Środzie Wielkopolskiej, Morach, Jerzmanowicach i Piotrkowie Trybunalskim – wzięli udział reprezentanci Ministerstwa Cyfryzacji.

Spotkania szkoleniowe PISKP z udziałem przedstawicieli MC

Niemal miesiąc trwała seria szkoleń organizowanych w całym kraju przez Polską Izbę Stacji Kontroli Pojazdów (PISKP). W czterech spotkaniach szkoleniowych – w Środzie Wielkopolskiej, Morach, Jerzmanowicach i Piotrkowie Trybunalskim – wzięli udział reprezentanci Ministerstwa Cyfryzacji. Ważnym punktem każdego z tych spotkań była prezentacja dotycząca wdrożenia zmodernizowanego systemu Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (CEPiK 2.0) oraz zagadnień związanych z prawidłowym podłączeniem się stacji diagnostycznych do systemu.

Podczas prezentacji diagności wysłuchali najważniejszych informacji związanych z nowelizacją ustawy Prawo o ruchu drogowym, która wchodzi w życie 13 listopada i określa funkcjonowanie nowej Centralnej Ewidencji Pojazdów (CEP) . Następnie omówiono temat certyfikatów, które są niezbędne do prawidłowego skomunikowania poszczególnych stacji z systemem informatycznym CEPiK 2.0. Temat ten jest niezwykle istotny – brak odpowiedniego podłączenia do systemu, może skutkować poważnymi utrudnieniami w procedurach podejmowanych na stacjach kontroli pojazdów, które – zgodnie z ustawą – zobligowane będą do pobierania i wysyłania danych do centralnej bazy CEP. Na szkoleniach była również mowa o pobieraniu opłat – według nowych przepisów okresowe badanie techniczne przeprowadza się po uprzednim uiszczeniu opłaty. Diagności dowiedzieli się także, jak będzie wyglądało rozliczanie się SKP w okresie od 13 listopada 2017 roku.

Zachęcamy również do przeczytania broszury informacyjnej dedykowanej SKP [L I N K].

Poniżej można pobrać prezentację, która była omawiana podczas spotkań szkoleniowych PISKP.