RUSZYŁA NOWA CENTRALNA EWIDENCJA POJAZDÓW – INFORMACJE DLA UŻYTKOWNIKÓW

Zgodnie ze znowelizowaną ustawą Prawo o ruchu drogowym, z dniem 13 listopada 2017 r. została uruchomiona nowa Centralna Ewidencja Pojazdów. Wprowadzone zmiany dotyczą przede wszystkim użytkowników systemu, w tym pracowników Starostw oraz Stacji Kontroli Pojazdów. W tym miejscu prezentujemy najważniejsze informacje związane z procesem wdrożenia nowej CEP.

Zgodnie ze znowelizowaną ustawą Prawo o ruchu drogowym, z dniem 13 listopada 2017 r. została uruchomiona nowa Centralna Ewidencja Pojazdów. Wprowadzone zmiany dotyczą przede wszystkim użytkowników systemu, w tym pracowników Starostw oraz Stacji Kontroli Pojazdów. W tym miejscu prezentujemy najważniejsze informacje związane z procesem wdrożenia nowej CEP.

Ministerstwo Cyfryzacji zdaje sobie sprawę, że pierwszy okres funkcjonowania CEP, tzw. stabilizacja, może być trudny zarówno dla użytkowników, jak i obywateli, którzy będą chcieli załatwić sprawę urzędową lub przeprowadzić obowiązkowe badanie techniczne.

Aby ograniczyć do absolutnego minimum ryzyko wystąpienia utrudnień, zespoły projektowe MC i COI pełnią w tym czasie dyżury monitorujące system w wymiarze 24h. Uruchomiona została dodatkowa komunikacja za pomocą dedykowanego newslettera oraz wzmocniono zespół konsultantów w Service Desk COI.  

Wszelkie ewentualne problemy należy zgłaszać do dostawcy swojego oprogramowania lub na Service Desk COI:

E-MAIL: service_desk_portal@coi.gov.pl

TEL.: +48 42 253 54 99

SYSTEM ZGŁOSZEŃ ATMOSFERA: https://pomoc.coi.gov.pl

Poniżej znajdują się najważniejsze informacje i zagadnienia opracowane w formie pytań i odpowiedzi w podziale na poszczególne grupy interesariuszy.