Rozporządzenie w sprawie wzoru wniosku o udostępnienie danych lub informacji z CEP

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 września 2005 r. w sprawie wzoru wniosku o udostępnienie danych lub informacji z centralnej ewidencji kierowców (Dz.U. 2005 nr 188 poz. 1581).

 

Rozporządzenie w sprawie wzoru wniosku o udostępnienie danych lub informacji z CEP

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 wrzesnia 2005 r. w sprawie wzoru wniosku o udostępnienie danych lub informacji z centralnej ewidencji kierowców (Dz.U. 2005 nr 188 poz. 1581).

Dowiedz się więcej, poznaj nowelizacje rozporządzenia