Wdrożenie CEP - informacja dla Stacji Kontroli Pojazdów

Informujemy, że od dnia 13 listopada br. działa nowa Centralna Ewidencja Pojazdów. Aktualnie system jest w fazie stabilizacji. Część stacji kontroli pojazdów nie nawiązała jeszcze połączenia z bazą CEPiK 2.0. uniemożliwia to realizację procesów biznesowych w trybie on-line, możliwa jest natomiast praca w trybie awaryjnym i normalna obsługa w zakresie badań technicznych pojazdów.

Czytaj więcej >>

Rozporządzenie w sprawie wzoru wniosku o udostępnienie danych lub informacji z CEP

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 wrzesnia 2005 r. w sprawie wzoru wniosku o udostępnienie danych lub informacji z centralnej ewidencji kierowców (Dz.U. 2005 nr 188 poz. 1581).

Dowiedz się więcej, poznaj nowelizacje rozporządzenia

 

Rozporządzenie w sprawie wzoru wniosku o udostępnienie danych lub informacji z CEP (.pdf)