E-usługa „Historia Pojazdu” poszerzona o auta sprowadzane

Nabywcy i posiadacze aut importowanych z rynku wtórnego USA, Kanady oraz wybranych krajów europejskich mogą sprawdzić ich przeszłość na portalu historiapojazdu.gov.pl. Aktualnie widoczne są nie tylko pojazdy sprowadzone i zarejestrowane w Polsce, ale także auta, które jeszcze nie znalazły się w bazie CEP, a np. są oferowane do sprzedaży.

Czytaj więcej >>

Rozporządzenie w sprawie wzoru wniosku o udostępnienie danych lub informacji z CEP

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 wrzesnia 2005 r. w sprawie wzoru wniosku o udostępnienie danych lub informacji z centralnej ewidencji kierowców (Dz.U. 2005 nr 188 poz. 1581).

Dowiedz się więcej, poznaj nowelizacje rozporządzenia

 

Rozporządzenie w sprawie wzoru wniosku o udostępnienie danych lub informacji z CEP (.pdf)