Rozporządzenie w sprawie centralnej ewidencji pojazdów

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie centralnej ewidencji pojazdów (Dz.U. 2014 poz. 816).