Aktualności

Sejm przegłosował nowelizację ustawy Prawo o ruchu drogowym w zakresie Centralnej Ewidencji Pojazdów

Czytaj więcej >>

Rozporządzenie w sprawie centralnej ewidencji kierowców

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 sierpnia 2001 r. w sprawie centralnej ewidencji kierowców (Dz.U. 2001 nr 92 poz. 1028) oraz Rozporządzenie z 30 grudnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie centralnej ewidencji pojazdów (Dz.U. 2003 nr 232 poz. 2339).

Dowiedz się więcej, poznaj nowelizacje rozporządzenia

Rozporządzenie w sprawie centralnej ewidencji kierowców (.pdf)

Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie centralnej ewidencji kierowców (.pdf)