Poznańskie spotkanie ze Stacjami Kontroli Pojazdów Partner DEKRA Polska

6 kwietnia 2017 r. podczas największej imprezy motoryzacyjnej w Polsce, czyli Poznań Motor Show odbyła się w Poznaniu konferencja zorganizowana przez DEKRA Polska, w której uczestniczyli Pan Rafał Nawrot - Lider Strumienia Szkoleń, Departament Utrzymania i Rozwoju Systemów
z Ministerstwa Cyfryzacji oraz Pan Miłosz Galiński - Główny Analityk projektu CEPIK 2.0
z Centralnego Ośrodka informatyki.

6 kwietnia 2017 r. podczas największej imprezy motoryzacyjnej w Polsce, czyli Poznań Motor Show odbyła się w Poznaniu konferencja zorganizowana przez
DEKRA Polska, w której uczestniczyli Pan Rafał Nawrot - Lider Strumienia Szkoleń, Departament Utrzymania i Rozwoju Systemów z Ministerstwa Cyfryzacji
oraz Pan Miłosz Galiński - Główny Analityk projektu CEPIK 2.0 z Centralnego Ośrodka informatyki.

Spotkanie poświęcone było tematyce wdrożenia nowego systemu informatycznego CEPiK 2.0. W konferencji uczestniczyli pracownicy Stacji Kontroli Pojazdów

ze wszystkich województw.

Sala konferencyjna Międzynarodowych Targów Poznańskich wypełniona do ostatniego miejsca, to najlepszy dowód na ogromne zainteresowanie
tematem wdrożenia nowego systemu informatycznego CEPiK 2.0.

Konferencję otworzył Pan Mariusz Mankiewicz, Wiceprezes Zarządu DEKRA Polska, który przedstawił aktualny stan rozwoju Grupy DEKRA w Polsce.

Następnie Pan Miłosz Galiński przedstawił najważniejsze informacje dla Stacji Kontroli Pojazdów. Omówił zaktualizowany harmonogram i zakres
prac Programu CEPIK 2.0., opowiedział jakie są możliwości podłączenia SKP do systemu CEPIK 2.0. Zaprezentował również najistotniejsze
informacje dotyczące certyfikatów produkcyjnych umożliwiających dostęp do systemu CEPiK 2.0.

Na koniec prelekcji opowiedział o najnowszej e-usłudze „Sprawdź Punkty Karne”, która już od dnia 24 kwietnia całkowicie za darmo
będzie dostępna na portalu www.obywatel.gov.pl.

Podobnie jak podczas poprzednich konferencji, zebrani w Poznaniu pracownicy SKP aktywnie uczestniczyli w wydarzeniu, zadając wiele pytań m.in.:

  • terminów wdrożenia i otrzymania z wyprzedzeniem informacji kiedy nastąpi wdrożenie systemu CEPiK 2.0;
  • informacji o pojazdach zarejestrowanych za granicą i ich przekazywania do CEPiK;
  • zabezpieczeń systemu;
  • raportów dziennych.

Przedstawiciele MC oraz  COI starali się odpowiadać na każde postawione pytanie i wyjaśniać wszelkie wątpliwości.
Uczestnicy zostali także zaproszeni do bezpośrednich kontaktów mailowych i telefonicznych.

Przedstawiciele Resortu Cyfryzacji oraz Centralnego Ośrodka Informatyki wezmą też udział w kolejnych wydarzeniach dla Stacji Kontroli Pojazdów, m.in.:

  • Kraków – 25.04.2017 r.
  • Warszawa – 11.05.2017 r.
  • Zakopane – 24.05 - 26.05.2017 r.
  • Kielce – 23.05.2017 r.
  • Toruń – 05.06.2017 r.
  • Gdańsk – 06.06.2017 r.