"Mój Pojazd" - CEPiK 2.0 umożliwił nową e-usługę

Masz samochód lub motocykl? Potrzebujesz danych z dowodu rejestracyjnego? Interesuje cię stan licznika z ostatniego badania technicznego? Skorzystaj z usługi "Mój Pojazd". Sprawdź przez internet w Centralnej Ewidencji Pojazdów dane o pojazdach, których jesteś właścicielem lub posiadaczem.

Czytaj więcej >>

W dniach 4-15 września 2017 w Warszawie odbyły się szkolenia organizowane przez Ministerstwo Cyfryzacji z aplikacji CEPiK 2.0 w zakresie Centralnej Ewidencji Pojazdów. W szkoleniach wzięło udział łącznie 615 osób.

Jak wynika z przeprowadzonych ankiet, zdecydowana większość uczestników pozytywnie oceniła szkolenie, zarówno pod względem merytorycznym jak i organizacyjnym, i zadeklarowała chęć udziału w kolejnych tego typu spotkaniach.

Wśród przeszkolonych osób znaleźli się przedstawiciele następujących instytucji: 258 strażników miejskich i gminnych, 200 osób pracujących w Głównym Inspektoracie Transportu Drogowego, 83 pracowników kancelarii komorniczych i komorników, 30 funkcjonariuszy Straży Granicznej, 13 funkcjonariuszy Żandarmerii Wojskowej, 9 funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu, 5 funkcjonariuszy Służby Wywiadu Wojskowego, a także 8 pracowników Transportowego Dozoru Technicznego, 6 pracowników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, 3 pracowników Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Najliczniejszą grupę osób przeszkolonych stanowili mieszkańcy województwa mazowieckiego (34% uczestników).

Spotkania szkoleniowe podzielone były na dwie części. W pierwszej uczestnicy mieli możliwość zapoznania się m.in. z projektem nowelizacji ustawy Prawo o ruchu drogowym i rozporządzeniami wykonawczymi w zakresie funkcjonowania Centralnej Ewidencji Pojazdów, które w dużej mierze określają nowy sposób realizacji zadań wielu instytucji. Przedstawiono jakie są możliwości podłączenia do systemu CEPiK 2.0. Zaprezentowano również najistotniejsze informacje dotyczące certyfikatów produkcyjnych, umożliwiających dostęp do systemu. W drugiej części prezentowane były aplikacje, których obsługa będzie niezbędna w codziennej pracy.

Bardzo istotną częścią każdego szkolenia była sesja pytań i odpowiedzi w czasie, której każdy mógł wyrazić swoje wątpliwości i wysłuchać szczegółowych wyjaśnień od ekspertów merytorycznych oraz technicznych z MC, MSWiA i COI.

Blisko 99% uczestników oceniło, że wiedza, którą zdobyli na szkoleniu przyda im się w pracy, a 97% osób wykazało chęć wzięcia udziału w kolejnych cyklach szkoleń organizowanych przez Ministerstwo Cyfryzacji.

Szkolenia MC z aplikacji CEPiK 2.0 (moduł CEP) - wrzesień 2017 (.pdf)

Prezentacja - szkolenia CEP 04-15 września 2017 (.pdf)