E-usługa „Historia Pojazdu” poszerzona o auta sprowadzane

Nabywcy i posiadacze aut importowanych z rynku wtórnego USA, Kanady oraz wybranych krajów europejskich mogą sprawdzić ich przeszłość na portalu historiapojazdu.gov.pl. Aktualnie widoczne są nie tylko pojazdy sprowadzone i zarejestrowane w Polsce, ale także auta, które jeszcze nie znalazły się w bazie CEP, a np. są oferowane do sprzedaży.

Czytaj więcej >>

W dniu 07.03.2017 została wydana wersja Mozilla Firefox 52.0, która nie obsługuje mechanizmu wtyczek NPAPI. W tej wersji przeglądarki Mozilla Firefox i każdej następnej nie są i nie będą uruchamiane aplety Javy, których działanie jest niezbędne do poprawnego wczytywania, podpisywania i wysyłki danych do SI CEPiK.

Ostatnią wersją Firefox zapewniającą poprawne działanie wtyczek Java jest wersja Mozilla Firefox 51.0.1. Alternatywnym rozwiązaniem jest pobranie i zainstalowanie Mozilla Firefox ESR 45.7 (jest to wersja nadal aktualizowana i zapewniająca długoterminowe działanie wtyczek Javy.

Powyższe wersje Mozilla Firefox, umożliwiające poprawne działanie stron CEPiKu  udostępniamy Państwu do pobrania ze stron:

Mozilla Firefox 51.0.1 https://ftp.mozilla.org/pub/firefox/releases/51.0.1/win32/pl/

Mozilla Firefox ESR 45.7 https://ftp.mozilla.org/pub/firefox/releases/45.7.0esr/win32/pl/