Informacja dla SKP w zakresie uzupełnienia danych, których SKP nie zdążyły przekazać do CEP 1.0.

Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczące sposobu uzupełniania przez SKP danych, które nie zdążyły być przekazane do CEPiK 1.0

Informacja dla SKP w zakresie uzupełnienia danych, których SKP nie zdążyły przekazać do CEP 1.0.

Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczące sposobu uzupełniania przez SKP danych, które nie zdążyły być przekazane do CEPiK 1.0.


1. W przypadku braku przesłania wszystkich badań technicznych do CEPiK 1.0, stacja kontroli pojazdu powinna przekazać dane w przeciągu 7 dni od dnia 13 listopada br. korzystając z nowych rozwiązań dostarczonych przez CEPiK 2.0.

2. Interfejs zapewniany przez CEPiK 2.0 w przypadku wykorzystania trybu awaryjnego pozwala na przekazanie danych już po wykonaniu badania, wskazując datę faktycznego badania.

3. Sposób obsługi trybu awaryjnego przez diagnostę jest uzależniony od aplikacji dostarczanej przez producenta oprogramowania dla SKP.  Zgodnie z obowiązującymi przepisami niezależnie od funkcjonującego dostępu do CEPiK diagnosta wykonuje badania techniczne zapisując wyniki w bazie lokalnej. Po przywróceniu dostępu na podstawie zapisanych informacji następuje przekazanie wyników badania technicznego do CEP.

4. Procedura komunikacji z punktu widzenia CEPiK 2.0 wygląda zawsze tak samo. W trakcie badania przy normalnej pracy albo wyjątkowo w ramach trybu awaryjnego po przywróceniu komunikacji konieczne jest pobranie danych pojazdu i przekazanie dla niego danych związanych z badaniem technicznym.

Zobacz także: 
► Wdrożenie CEP - informacja dla Stacji Kontroli Pojazdów 
► Zgłaszanie niezgodności danych przez SKP od 13.11.2017 r.