III POSIEDZENIE KOMITETU STERUJĄCEGO PROGRAM CEPIK 2.0

7 grudnia 2016 r. odbyło się trzecie posiedzenie Komitetu Sterującego Program CEPiK 2.0, w którym udział wzięli przedstawiciele: Ministerstwa Cyfryzacji, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa, Ministerstwa Sprawiedliwości,  Ministerstwa Finansów, Agencji Wywiadu, Centralnego Ośrodka Informatyki, Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych, Instytutu Transportu Drogowego, Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów i Związku Powiatów Polskich.

7 grudnia 2016 r. odbyło się trzecie posiedzenie Komitetu Sterującego Program CEPiK 2.0, w którym udział wzięli przedstawiciele: Ministerstwa Cyfryzacji, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa, Ministerstwa Sprawiedliwości,  Ministerstwa Finansów, Agencji Wywiadu, Centralnego Ośrodka Informatyki, Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych, Instytutu Transportu Drogowego, Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów i Związku Powiatów Polskich.

Spotkanie otworzył Przewodniczący Komitetu, który poinformował, że projekt nowelizacji ustawy o kierujących pojazdami po przegłosowaniu w Parlamencie został skierowany do podpisu Prezydenta RP.

Następnie głos zabrał przedstawiciel Centralnego Ośrodku Informatyki. Przedstawił aktualizację harmonogramu i omówił wprowadzone zmiany.

 • Przesunięcie daty wdrożenia etapu 2 na 30.09.2017 r. Umieszczenie w etapie 2 Panelu Komunikacyjnego, Panelu Administracyjnego oraz Homologacji;
 • Przesunięcie daty wdrożenia etapu 3 na 11.11.2017 r. powiązane ze zmianą terminu wdrożenia etapu 2 i koniecznością zachowania 1,5 miesięcznego odstępu czasowego pomiędzy obydwoma etapami;
 • Przesunięcie daty wdrożenia etapu 4 na 23.02.2018 r. Umieszczenie w etapie 4 ADR, CEPKP i Rozbudowa Hurtowni Danych;
 • Zmniejszenie liczby etapów do 6 (z poprzednich 7) poprzez włączenie do etapu 4 uruchomienia e-usługi „Uprawnienia Kierowcy”;
 • Przesunięcie daty wdrożenia etapu 5 na 26.05.2018 r. Umieszczenie w etapie 5 Niezgodności w wariancie docelowym, UFG w wariancie docelowym, Kart Parkingowych, TRU/UDO, Komponentu Niejawnego i Zastawów (na prośbę Ministerstwa Sprawiedliwości, które ma problemy z brakiem wyłonionego dostawcy oprogramowania);
 • Etap 6 pozostaje bez zmian – będą to usługi dla ludności z datą wdrożenia w połowie lipca 2018 r.

W ramach prac nad strukturą organizacyjną projektu kierownictwo w warstwie operacyjnej Programu zostało podzielone na:

 • Kierownika Biznesowego Programu – przedstawiciela MC, pełniącego rolę nadrzędną nad strumieniami legislacji i procesów, szkoleń i komunikacji;
 • Kierownika Technicznego Programu – przedstawiciela COI, pełniącego rolę nadrzędną nad strumieniami architektury, migracji danych, rozwoju systemów i testów.

Struktura operacyjna jest w chwili obecnej doszczegółowiana w zakresie Liderów poszczególnych strumieni oraz członków zespołów.

Przedstawione zostało także podsumowanie prac zrealizowanych w ostatnim czasie. Do 15 grudnia 2016 r. prowadzone są testy integracyjne pomiędzy bazą centralną a systemami dziedzinowymi przy współpracy z PWPW/HPE. Wskazany znaczny wzrost pozytywnie zweryfikowanych przypadków testowych, który od ostatniego posiedzenia Komitetu Sterującego wzrósł z 59 % do niemal 90 %. Planowane na najbliższy miesiąc prace to:

 • Działania dotyczące potwierdzenia harmonogramu i zasad zarządzania Programem (12-21 grudnia 2016 r.)
 • Kontynuacja działań testowych z PWPW/HPE do 15 grudnia 2016 r.
 • Opracowanie rozwiązań do udostępnienia e-usługi „Sprawdź punkty karne”. Niezbędne będzie zorganizowanie spotkania roboczego z KGP w celu dopracowania szczegółów.
 • Na połowę stycznia planowane jest rozpoczęcie testów integracyjnych w zakresie udostepnienia e-usługi. W marcu odbędą się testy wydajnościowe oraz testy bezpieczeństwa.

Kolejne posiedzenie zaplanowano na 11 stycznia 2017 r.