II POSIEDZENIE KOMITETU STERUJĄCEGO PROGRAM CEPIK 2.0

9 listopada 2016 r. odbyło się drugie posiedzenie Komitetu Sterującego Program CEPiK 2.0, w którym udział wzięli przedstawiciele Ministerstwa Cyfryzacji, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa, Ministerstwa Sprawiedliwości,  Ministerstwa Finansów, Agencji Wywiadu i Centralnego Ośrodka Informatyki.

9 listopada 2016 r. odbyło się drugie posiedzenie Komitetu Sterującego Program CEPiK 2.0, w którym udział wzięli przedstawiciele Ministerstwa Cyfryzacji, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa, Ministerstwa Sprawiedliwości,  Ministerstwa Finansów, Agencji Wywiadu i Centralnego Ośrodka Informatyki.

Spotkanie otworzył Przewodniczący KS informując, że Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy o kierujących pojazdami, który trafił już po obrady sejmu.

Następnie przedstawiciel COI przedstawił założenia przyjęte do realizacji Programu oraz harmonogram w którym wyodrębniono 8 etapów, przy czym Etap 0 dotyczy przeprowadzenia działań w zakresie organizacji i planowania Programu:

  • Etap 1 – uruchomienie bazy centralnej CEPiK 2.0 i e-Usługa „Punkty karne”. Planowany termin wdrożenia – do 31 marca 2017 r.
  • Etap 2 – uruchomienie i integracja CEP, integracja z UFG (wariant minimalny), „Utraty (Policja), integracja z SKP, TRU/UDO (w zakresie CEP), aplikacja Udostępniania Danych (w zakresie CEP), integracja z SIS II, PRUM, CBE, „Niezgodności” (wariant min.), API Udostępnianie danych (CEP), Zastawy, Słowniki, Komponent Niejawny (CEP). Planowany termin wdrożenia – do 25 sierpnia 2017 r.
  • Etap 3 – e-Usługi: „Mój pojazd”, „Historia Pojazdu”, „Bezpieczny Autobus” (wydanie II). Planowany termin wdrożenia – 13 października 2017 r.
  • Etap 4 – CEK, Profil Kandydata na Kierowcę, integracja w zakresie Naruszeń/Zatrzymań, integracja w zakresie Naruszeń/Zakazów, integracja WORD, integracja OSK, API Udostępnianie danych (CEK), UDO (w zakresie CEK), Aplikacja Dane do PKK, Aplikacja Zgłaszania Naruszeń i Zatrzymań, Aplikacja ŚKZ, TRU/UDO (CEK), Komponent Niejawny (CEK). Planowany termin wdrożenia – 2 stycznia 2018 r.
  • Etap 5 – e-Usługa „Uprawnienia kierowcy”. Planowany termin wdrożenia 8 luty 2018 r.
  • Etap 6 – „Niezgodności” (wariant docelowy) wraz z Aplikacją Niezgodności, ADR, integracja z UFG (wariant docelowy), Karty Parkingowe, TRU/UDO (rozwiązanie docelowe), Komponent Niejawny (rozwiązanie docelowe), rozbudowa HD. Planowany termin wdrożenia – 3 maja 2018 r.
  • Etap 7 – e-Usługi: „Udostępnij swoje dane pracodawcy”, „Mój pojazd”, „Sprawdź szkołę jazdy i instruktora”, „Przypomnij o terminach (CEK)”, „Przypomnij o terminach (CEP)”. Planowany termin wdrożenia - do około 15 czerwca 2018 r.

Zaznaczono, że wdrożenie każdego z Etapów jest kamieniem milowym, natomiast etapy nie kończą się datą wdrożenia, ale faza stabilizacji, trwającą 2-3 miesiące.

Obecnie trwają prace integracyjne bazy centralnej z systemami dziedzinowymi, które skoncentrowane są na współpracy z PWPW w zakresie przeprowadzania testów w dwóch głównych obszarach - Pojazd i Kierowca. Testy będą trwały do końca listopada 2016 r.

Poinformowano także, że zgodnie z planowaną ścieżką legislacji, nowelizacja ustawy o kierujących pojazdami zostanie podpisana przez Prezydenta RP do 10 grudnia 2016 r., natomiast rozporządzenia zostaną zwolnione z Komisji Prawniczej do 15 grudnia 2016 r.

Zaplecze w zakresie warstwy szkoleń i wsparcia dla użytkowników jest zaplanowane na kilku płaszczyznach:

  • udostępnienie materiałów szkoleniowych (m.in. przewodniki, podręczniki)
  • udostępnienie platformy szkoleniowej, która pozwoli na wykonywanie ćwiczeń na docelowych – szkoleniowych wersjach aplikacji
  • zorganizowanie szkoleń kaskadowych – przeszkolenie Liderów – przedstawicieli Interesariuszy i przygotowanie ich do dalszych szkoleń wewnątrz organizacji/instytucji.

Nowelizacja ustawy zawiera założenie słownikowania danych od 1 stycznia 2017 r. – korzystanie ze słownika homologacji Instytutu Transportu Samochodowego. Pozwoli to na standaryzacje danych – poprawę ich jakości oraz ułatwi proces migracji.

Kolejne posiedzenie zaplanowane jest na 30 listopada 2016 r.