Duże zainteresowanie szkoleniami z aplikacji CEPiK 2.0

170 strażników miejskich i gminnych, ponad 80 osób pracujących w Głównym Inspektoracie Transportu Drogowego, blisko 60 pracowników kancelarii komorniczych i komorników, a także kilkunastu pracowników ZUS i MSWiA - łącznie ponad 320 osób z całej Polski zostało już przeszkolonych z aplikacji CEPiK 2.0 w pierwszym tygodniu cyklu szkoleń organizowanych przez zespół CEPiK 2.0 i Ministerstwo Cyfryzacji.

170 strażników miejskich i gminnych, ponad 80 osób pracujących w Głównym Inspektoracie Transportu Drogowego, blisko 60 pracowników kancelarii komorniczych i komorników, a także kilkunastu pracowników ZUS i MSWiA - łącznie ponad 320 osób z całej Polski zostało już przeszkolonych z aplikacji CEPiK 2.0 w pierwszym tygodniu cyklu szkoleń organizowanych przez zespół CEPiK 2.0 i Ministerstwo Cyfryzacji. 

Spotkania szkoleniowe podzielone są na dwie części. W pierwszej uczestnicy mają możliwość zapoznania się m.in. z projektem nowelizacji ustawy Prawo o ruchu drogowym i rozporządzeniami wykonawczymi w zakresie funkcjonowania Centralnej Ewidencji Pojazdów, które w dużej mierze określą nowy sposób realizacji zadań wielu instytucji. W drugiej części prezentowana jest aplikacja, której obsługa będzie niezbędna w codziennej pracy Straży Miejskiej czy Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego.

Szkolenia odbywają się w tzw. systemie liderskim – osoby wydelegowane przez daną instytucję zgłębiają zagadnienia praktyczne, by następnie przekazać zdobytą wiedzę pozostałym pracownikom w swoich macierzystych jednostkach.

Niebawem wejdą w życie nowe przepisy w zakresie Centralnej Ewidencji Pojazdów. Będzie się to wiązać ze zmianami w funkcjonowaniu wielu instytucji, dlatego tak ważne jest minimalizowanie ewentualnych problemów i niedogodności w pracy tych instytucji. Ministerstwo Cyfryzacji i zespół CEPiK 2.0 opracowały rozbudowany program szkoleń i wsparcia, którego jednym z elementów będzie także platforma e-learningowa, na której umieszczone zostaną przystępne materiały pomagające opanować obsługę aplikacji m.in. podręczniki do aplikacji Udostępnianie i aplikacji Naruszenia, zestawy ćwiczeń i bazy danych. Użytkownicy aplikacji dostarczanych przez Ministerstwo Cyfryzacji, pozwalających na poprawne skomunikowanie się z systemem CEPiK 2.0, uzyskają również dostęp do środowiska szkoleniowego aplikacji, w którym będą mogli spokojnie opanować ich obsługę.

We wrześniowych szkoleniach wezmą udział pracownicy aż 11 instytucji z całego kraju. Szacuje się, że liczba uczestników wrześniowego cyklu szkoleń może wynieść nawet 700 osób. 

Więcej o szkoleniach można przeczytać: [T U T A J