Zmiana schematu danych przekazywanych przez SKP

10 maja 2014 roku weszła w życie nowelizacja ustawy Prawo o ruchu drogowym. Nowe przepisy wprowadzają obowiązek przekazywania przez SKP do SI CEPiK odczytu stanu licznika odnotowanego podczas badania technicznego pojazdu. Dowiedz się, jak dostosować się do nowych przepisów. 

Zmiana schematu danych przekazywanych przez SKP

10 maja 2014 roku weszła w życie nowelizacja ustawy Prawo o ruchu drogowym. Nowe przepisy wprowadzają obowiązek przekazywania przez SKP do SI CEPiK odczytu stanu licznika odnotowanego podczas badania technicznego pojazdu. Aby dostosować się do nowych przepisów, SKP powinny jedynie zaktualizować oprogramowanie, z którego korzystają.

Producenci systemów do obsługi SKP otrzymali już od MSW pełną dokumentację niezbędną do dostosowania oprogramowania. Na chwilę obecną producenci powinni już dostosować swoje systemy. Ze strony SKP wymagana jest jedynie aktualizacja zainstalowanego u siebie systemu.

 

Jak teraz będzie wyglądać przekazywanie danych do SI CEPiK?

Sposób przekazywania danych do SI CEPiK zależy od oprogramowania, jakie posiadają SKP. Producenci programów powinni rozszerzyć zakres danych przekazywanych do SI CEPiK o dwa pola:

  • stan licznika
  • jednostka licznika: km, mile, mtg-motogodziny.

Do SI CEPiK powinny być przekazywane informacje na temat stanu licznika każdego pojazdu, odbywającego badanie techniczne. Wyjątek stanowią pojazdy, w przypadku których odczytanie stanu licznika jest niemożliwe, gdyż np. nie mają licznika, licznik jest nieczytelny lub z innych względów.

Wskazane jest również przekazanie do SI CEPiK uzupełnionych o odczyt stanu licznika danych gromadzonych od początku stycznia 2014 r. Dla SKP jest to jednorazowa czynność - przesłanie zestawu uzupełnionych danych. Zestaw tych danych musi być oznaczony jako korekta wcześniej przesłanych do SI CEPiK danych komunikatów i nie może być większy niż 15 MB. Dla większych zbiorów producenci oprogramowania dla SKP zapewnią eksport do kilku mniejszych zbiorów, co pozwoli przesłać wszystkie badania od początku roku.

MSW dostosowało SI CEPiK do przyjmowania nowego zakresu danych, także mogą one być już przekazywane przez SKP. MSW przewidziało okres na dostosowanie do nowych przepisów. W chwili obecnej SI CEPiK przyjmuje dane zarówno w nowy, jak i dotychczasowy sposób