Niedostępność usług CEPiK

Uprzejmie informuję, że w dniach od 17 do 20 września 2020 roku planowane są prace mające na celu wymianę uszkodzonego modułu regulatora napięcia w serwerze IBM POWER w ośrodku PDC.

Korzystając z niedostępności dodatkowo zostanie wykonana aktualizacja systemów operacyjnych AIX dla środowiska produkcyjnego SRP i OGP.

W związku z tym planowane jest przełączenie pomiędzy ośrodkami PDC, SDC co wiąże się z niedostępnością produkcyjnych systemów CEPIK, SRP oraz PIA.

Niedostępności CEPIK PROD:

17.09.2020 w godzinach 20:00 - 00:05

19.09.2020 w godzinach 20:00 - 00:05

Niedostępności CEPIK EUKARIS PRD

17.09.2020 w godzinach 20:00 - 21:25

19.09.2020 w godzinach 20:00 - 21:25

Niedostępności CEPIK UL PRD

17.09.2020 w godzinach 20:00 -  21:45

19.09.2020 w godzinach 20:00 -  21:45

Niedostępności CEPIK PORTAL PRD

17.09.2020 w godzinach 20:00 - 21:25

19.09.2020 w godzinach 20:00 - 21:25

Niedostępności PIA PRD 

17.09.2020 w godzinach 20:00 - 21:25

19.09.2020 w godzinach 20:00 - 21:25

Niedostępności SRP OGP PROD:

18.09.2020 w godzinach 19:30 - 22:10 (OGP i SRP)

19.09.2020 w godzinach 20:00 - 22:40 (tylko SRP)