7 konferencji CEPIK2.0 za nami

Zakończył się po cykl spotkań przedstawicieli Ministerstwa Cyfryzacji i Centralnego Ośrodka Informatyki z przedstawicielami Wydziałów Komunikacji, Straży Miejskich i Gminnych oraz Komorników Sądowych. 

Zakończył się po cykl spotkań przedstawicieli Ministerstwa Cyfryzacji i Centralnego Ośrodka Informatyki
z przedstawicielami Wydziałów Komunikacji, Straży Miejskich i Gminnych oraz Komorników Sądowych.
W konferencji w roli prelegentów uczestniczyli również przedstawiciele Ministerstwa Infrastuktury
i Budownictwa, Instytutu Transportu Samochodowego oraz Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A.

W czasie spotkań uczestnicy poznali założenia nowego Systemu CEPIK2.0, wysłuchali szczegółowych informacji
na temat statusu prac w poszczególnych strumieniach Programu CEPIK2.0. Zaprezentowany został zakres
funkcjonalności aplikacji www do udostępniania danych oraz zostały przybliżone sposoby dostępu do systemu
CEPIK2.0 wraz z omówieniem zagadnień dotyczących certyfikatów produkcyjnych.  Prelegenci omówili status
działań legislacyjnych w zakresie nowelizacji ustawy prawo o ruchu drogowym oraz rozporządzeń wykonawczych,
zagadnień dotyczących katalogu ITS. Zaprezentowane zostały również zmiany i planowane modyfikacje w systemie
SI Pojazd, Si Kierowca i Portal Starosty.

Bardzo istotną częścią każdego spotkania była sesja pytań i odpowiedzi w czasie, której każdy mógł wyrazić swoje
wątpliwości i wysłuchać szczegółowych wyjaśnień od ekspertów merytorycznych z MC oraz technicznych z COI.
Konferencje stanowiły ważny etap przygotowania się na zmiany, które nastąpią w 2017 roku.

Kolejny krok to rozpoczęcie we wrześniu szkoleń liderskich dla użytkowników korzystających z aplikacji udostępnionej
przez MC/COI z Centralnej Ewidencji Pojazdów oraz szkoleń z Centralnej Ewidencji Kierowców, które potrwają od
stycznia 2018 do końca czerwca 2018 roku. W późniejszym czasie ruszą szkolenia online – z pomocą platformy
e-learning i środowiska ćwiczeń w aplikacji.

Kolejny etap za nami, ale czeka nas jeszcze sporo pracy.